Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

«Τρύπα» ύψους 1,2 δισ. ευρώ στο ασφαλιστικό σύστημα

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ -  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ισορροπία τρόμου στα ασφαλιστικά Ταμεία περιγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2015. Το έλλειμμα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μεγαλώνει επικίνδυνα, στα 1,189 δισ. ευρώ. Η κρατική χρηματοδότηση θα είναι μειωμένη, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές δεν θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ αυξημένη προϋπολογίζεται και η συνταξιοδοτική δαπάνη. Στο εκρηκτικό αυτό μείγμα προστίθενται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες που κορυφώνεται εντός του 2015, καθώς και η κατάργηση μιας σειράς κοινωνικών πόρων που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε ταμεία όπως ο ΟΓΑ και ο ΟΑΕΕ. Μάλιστα, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η διαδικασία εξορθολογισμού των φόρων υπέρ τρίτων θα συνεχιστεί και το 2015, ενώ αφήνεται ένα μικρό παραθυράκι για μείωση των εισφορών κατά επιπλέον 1%, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτρέψει κάτι τέτοιο, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων.

Η πραγματική εικόνα των ασφαλιστικών Ταμείων εμφανίζεται με μελανά χρώματα. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι αρνητικό, καταγράφοντας έλλειμμα της τάξης των 750 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,2 δισ. ευρώ το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κοινωνικού προϋπολογισμού, τα συνολικά έσοδα των Ταμείων, του ΠΕΔΥ και των νοσοκομείων θα είναι μειωμένα στα 33,762 δισ. ευρώ, έναντι 35,537 δισ. ευρώ το 2014, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης και της κατάργησης των μη ανταποδοτικών πόρων (φόροι υπέρ τρίτων). Μειωμένα προβλέπονται και τα έξοδα των φορέων, κατά 1,619 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2014, κυρίως εξαιτίας της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα για τα Ταμεία, η συνταξιοδοτική δαπάνη είναι οριακά αυξημένη, στα 23,276 δισ. ευρώ από 23,209 δισ. ευρώ το 2014, κυρίως λόγω της αύξησης των συνταξιούχων, καθώς και της καταβολής των αναδρομικών μετά την οριστική έκδοση των συντάξεων. Η κρατική χρηματοδότηση εμφανίζεται στα 9,457 δισ. ευρώ αυξημένη σε σχέση με τα 9,413 δισ. ευρώ του 2014, όμως σε αυτό το ποσό, το υπουργείο Οικονομικών προϋπολογίζει και τις μεταβιβάσεις από το ΑΚΑΓΕ, που για το 2014 ήταν σε ξεχωριστό λογαριασμό και ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ.

Καθώς μάλιστα, το ταμειακό έλλειμμα των Ταμείων προσεγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ έναντι 807 εκατ. ευρώ το τρέχον έτος, η κυβέρνηση προεξοφλεί μείωση των επικουρικών συντάξεων, με βάση την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας καθώς και μείωση των εφάπαξ και των μερισμάτων. Παράλληλα, ελπίζει σε αύξηση των εσόδων με μείωση της εισφοροδιαφυγής. Αναλυτικά, εκτιμά ότι τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές θα ανέλθουν σε 11,894 δισ. ευρώ (από 11,661 δισ. ευρώ το 2014) ενώ προϋπολογίζει έσοδα από τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της τάξης των 1,159 δισ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του 2015 προεξοφλεί ιδιαίτερα δύσκολους χειρισμούς από τις διοικήσεις των Ταμείων, μήνα με τον μήνα, όπως άλλωστε συνέβη και για το σύνολο του 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η «Κ», τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά Ταμεία είχαν όλο το 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου συνεχώς έλλειμμα, το οποίο κάλυπταν είτε μέσω της κρατικής χρηματοδότησης, είτε με εσωτερικό δανεισμό. Για παράδειγμα, στο ΙΚΑ τα έσοδα για τον Μάρτιο ήταν 1,021 δισ. ευρώ έναντι εξόδων 1,552 δισ. ευρώ, ήτοι έλλειμμα της τάξης των 530,79 εκατ. ευρώ. Ιδια κατάσταση και τον Σεπτέμβριο, με έσοδα 1,204 δισ. ευρώ και έξοδα 1,696 δισ. ευρώ, ήτοι «τρύπα» 491,78 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα στον ΟΑΕΕ, καταστροφικό θεωρείται το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με τα έσοδά του μειωμένα κατά 12,84% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Ελλειμμα καταγράφει στο ισοζύγιο εσόδων - εξόδων χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιχορήγηση και το ΕΤΕΑ, το υπερεπικουρικό των μισθωτών. Μάλιστα, πριν από τις μειώσεις στις συντάξεις κατά 5,2% τον Ιούλιο, τα έσοδα του Ταμείου ήταν μεταξύ 117,6 και 194,6 εκατ. ευρώ και τα έξοδα από 253 έως 269 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου