Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο τύπου ΙΣ Πατρών: Πρωταρχικός στόχος η ασφαλής λειτουργία των χειρουργικών τομέων των Νοσοκομείων της πόλης μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργός Υγείας
Αναπλ Υπουργός Υγείας
ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Πρωταρχικός στόχος η ασφαλής λειτουργία των χειρουργικών τομέων των Νοσοκομείων της πόλης μας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, γνωρίζοντας τα χρόνια και καθημερινώς αναφυόμενα προβλήματα των χειρουργικών τομέων των νοσοκομείων της πόλης μας, θεωρεί ότι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και η επιβαλλόμενη αναβάθμισή τους δε θα πρέπει να στηρίζεται σε προσωρινές λύσεις, όπως είναι η για ένα μήνα μετακίνηση δύο (2) νοσηλευτών του αναισθησιολογικού τμήματος από το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο στο Π.Γ.Ν.Π., αλλά η μόνιμη τοποθέτηση νοσηλευτικού προσωπικού. Στόχος όλων πρέπει να είναι η ενίσχυση και η ασφαλής λειτουργία των χειρουργικών τομέων, αιχμών του δόρατος ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος υγείας.

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος              Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Γεώργιος Σκρουμπής       Γεώργιος Πατριαρχέας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου