Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Ενωση Παιδιάτρων: «Oι πολίτες και το ιατρικό επαγγελματικό τοπίο. Η περίπτωση των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων»


Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής 
Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
Μη κερδοσκοπικό σωματείο
Έδρα: Αλκμάνος 15, Αθήνα 11528
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βάρναλη 7, 151 21 Πεύκη
Τηλ: 6944-307208 FAX: 210-8053797
Email Επιστημονικής Επιτροπής: epep@eelpaidatt.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Oι πολίτες και το ιατρικό επαγγελματικό τοπίο. Η περίπτωση των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων»

Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, γινόμαστε μάρτυρες ανορθόδοξων μεθόδων δημιουργίας εξάρτησης και πελατειακής σχέσης, ενδεδυμένης με το μανδύα της κοινωνικής προσφοράς, σε βάρος των πολιτών και των δομημένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας παρόχων πρωτοβάθμιας υγείας, δηλαδή όλων των ιατρών κάθε ειδικότητας, και ιδιαιτέρως των ελευθεροεπαγγελματιών όπως εμείς, που η σχέση μας με τους ασθενείς μας στηρίζεται καθαρά και μόνο στο κριτήριο ικανοποίησης και εμπιστοσύνης από τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες.

Πολλά είναι τα παραδείγματα. 

Πολυδιαφημισμένες τηλεοπτικά «δωρεάν κάρτες υγείας», εξορμήσεις και εκστρατείες μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΗΚΥΟ) αδρά επιδοτούμενων από διάφορα προγράμματα της ΕΕ, ασφαλιστήρια συμβόλαια με «κοινωνική προσφορά» σε συνεργασία με ιδιωτικά νοσηλευτήρια και με προκλητική ή παραπλανητική χρήση των όρων «δωρεάν εξέταση» ή «αυτή την εβδομάδα που είναι εβδομάδα της τάδε νόσου προσφέρουμε δωρεάν ….» ή «προνομιακή τιμή εξέτασης…ευρώ» κοκ.

Ενώ, λοιπόν, κάποιος θα περίμενε παρόμοια πρακτική από τους διαφόρους ιδιωτικούς φορείς, εκπλήσσεται και αγανακτεί με την εφευρετικότητα και την «κοινωνική έκφανση» της συμπεριφοράς διαφόρων δήμων που σε συνεργασία με ΜΗΚΥΟ, ως άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες εκπόνησαν το σχέδιο της δημιουργίας των ΚΕΠ Υγείας (=Κέντρα Πρόληψης/Πρωτοβάθμιας Υγείας). Ο ατυχής αυτός όρος, καμιά σχέση δεν έχει με το θεσμό των πασίγνωστων ΚΕΠ (=Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Κάποιοι αγνοούν επιδεικτικά την ύπαρξη και λειτουργία ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΈΝΩΝ δημόσιων και ιδιωτικών δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της χώρας. 

Η προχειρότητα δε και αμετροέπεια των εγχειρημάτων τους διαφαίνεται πλήρως από την έλλειψη στελέχωσης αυτών των πρωτοεμφανιζόμενων δομών και από την κλήση προς συνεργασία ιδιωτών ιατρών προκειμένου να στελεχωθούν και να μην αποτύχουν εξαρχής. Έτσι, σε πολλά μέλη της Ένωσής μας, που έχουν πιστοποίηση ή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, εστάλησαν ενημερωτικές επιστολές, όπου μεταξύ των άλλων διαβάσαμε:

"η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην κατεύθυνση και παρότρυνση των πολιτών να προβούν σε προληπτικές εξετάσεις, χρησιμοποιώντας τον ασφαλιστικό τους φορέα ή ακόμα και εξ ιδίων πόρων" 

Η Ένωσή μας είναι αντίθετη στη στήριξη της δημιουργίας τέτοιων γραφείων. Και τούτο γιατί η εν λόγω προσπάθεια όπως διαμορφώνεται, δημιουργεί, εκτός του αθέμιτου ανταγωνισμού προς τους ιδιώτες ιατρούς με τον οποίο πολλάκις ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ασχοληθεί, θέματα δεοντολογίας και σύγχυσης του πληθυσμού, αφού επιχειρείται η δημιουργία δικτύου ιατρών με φορείς/έδρα τις δημοτικές δομές, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά, όπως:

· Ποιά ακριβώς ανάγκη θα εξυπηρετείται από τα ιατρεία ενός τέτοιου δικτύου;

Η πρόληψη; 

Μα οι συνάδελφοι που προσκαλούνται, παρέχουν πρόληψη στα ιατρεία τους προς τους ασθενείς τους, που οι περισσότεροι μάλιστα από αυτούς είναι ήδη ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ. Τι παραπάνω θα προσφέρει το δίκτυο, επιβαρύνοντας μάλιστα τον ΕΟΠΥΥ με πρόσθετες ιατρικές αμοιβές και εργαστηριακές εξετάσεις που, ήδη παρέχονται, είτε προληπτικά είτε διαγνωστικά, βάσει του ΕΚΠΥ(=Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας) του ΕΟΠΥΥ;

· Μήπως θα εξυπηρετούνται άποροι και ανασφάλιστοι δωρεάν; 

Μα σχεδόν σε όλους τους δήμους υπάρχουν δημοτικά ιατρεία τα οποία εξυπηρετούν δωρεάν δημότες άπορους και ανασφάλιστους. Τι παραπάνω θα προσφέρει η εν λόγω δράση τη στιγμή μάλιστα που αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανασφαλίστων θα πληρώνει με τιμή όχι μεγαλύτερη από το κρατικό τιμολόγιο, δηλαδή 10 ευρώ, και μόνο για ένα 10% θα είναι δωρεάν; Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μας εξυπηρετούν και παρέχουν υπηρεσίες δωρεάν σε ανασφάλιστους και απόρους.

Σε άλλα σημεία των εγγράφων που εστάλησαν από την ΜΗΚΥΟ που έχει αναλάβει τη δημιουργία των ΚΕΠ Υγείας, διαβάζουμε:

"Οι γιατροί στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου θα εξετάζουν τους πολίτες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα τους παραπέμπουν για διαγνωστικές εξετάσεις σύμφωνα με συγκεκριμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα."

Ουδόλως, όμως, καθορίζεται ποιά πρωτόκολλα είναι αυτά που θα ακολουθούνται, ούτε αν ο ΕΟΠΥΥ έχει συμφωνήσει και εγκρίνει τα πρωτόκολλα αυτά, καθώς θα είναι και ο τελικός χρηματοδότης τους (δηλ. ο Ελληνικός λαός για να ακριβολογούμε), ποιός είναι ο εκδότης τους, ποιές δυνατότητες και μέσα θα εκμεταλλεύονται κλπ (έχει αποσταλεί σχετικό ερώτημα στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ).

Ο ασθενής θα εξετάζεται μόνο βάσει του προγράμματος πρόληψης, τα δε πιθανά συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας θα αγνοούνται, και θα εξετάζεται από τον ιατρό σε άλλη επίσκεψη με άλλη πληρωμή; Αυτό υπό ποίους όρους, ηθικής και δεοντολογίας μπορεί να θεωρηθεί ορθή παροχή ιατρικών υπηρεσιών και πρόγραμμα πρόληψης;

"Μάλιστα αυτό θα επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία άλλων δομών υγείας αλλά πρόκειται να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβάθμιες δομές υγείας Περιφερειακά Ιατρεία , Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Ιατρεία, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια κλπ."

Mε ποιό δικαίωμα και με ποιό νομικό και οργανωτικό καθεστώς οι Δήμοι με τα ΚΕΠ Υγείας θα αξιοποιήσουν τον ΕΟΠΥΥ, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Ιδιωτικά Ιατρεία, τα Διαγνωστικά Εργαστήρια και την όλη διαχείριση και ευθύνη των θεμάτων υγείας και πρόληψης του Ελληνικού λαού; Μιλάμε για νέου τύπου εθνικοποίηση, δηλαδή ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ υπό τη σκέπη κάποιων εκ των κ.κ. Δημάρχων.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να δηλώσουμε ότι, είμαστε αντίθετοι όχι μόνο σε τέτοιες εφευρέσεις των δήμων, αλλά και προς κάθε ΜΗΚΥΟ και κάθε άλλη, επιδοτούμενη ή όχι, δημόσια ή ιδιωτική δομή που λειτουργεί και παράγει αυτοβούλως ανάλογες πρωτοβουλίες. 

Θεωρούμε ότι η πρόληψη πρέπει να είναι δομημένη σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα, του οποίου την ευθύνη και την εφαρμογή έχει το Υπουργείο Υγείας.

Οι Δήμοι, οι ΜΗΚΥΟ και ο κάθε ιδιωτικός φορέας πρέπει να έχουν την υποχρέωση, εφόσον τόσο πολύ επιθυμούν να προσφέρουν, να λειτουργούν συντεταγμένα στα πλαίσια που ορίζει η κεντρική κυβέρνηση και όχι ο οποιοσδήποτε αυτόκλητος. Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν σήμερα οι περισσότερες από τις αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ενιαία λειτουργία, υλοποιώντας ολοκληρωμένα την έννοια της πρόληψης, με κεντρικό σχεδιασμό, κατεύθυνση, χρηματοδότηση και ευθύνη επίβλεψης. Κυρίως όμως δεν δημιουργούν σύγχυση, γιατί σέβονται την ορθή άσκηση της ιατρικής η οποία περιλαμβάνει σωστή λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση του ασθενούς και τέλος τις εργαστηριακές εξετάσεις. 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

ΟΥΤΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, είτε υγιή είτε ασθενή.

Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε τρία σημαντικά θέματα νομικής φύσης:

1/. To Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) σύμφωνα με το άρθρο 94 πράγματι, δίνει ή μεταβιβάζει κάποιες αρμοδιότητες στους δήμους (Υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή άλλα Υπουργεία, εκτάκτων προγραμμάτων κοκ). 

Από πουθενά όμως δεν προκύπτει ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. Ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να υλοποιήσουν προγράμματα υγείας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ΔΕΝ αναθέτει στους δήμους καθήκοντα καθορισμού του τρόπου λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

2/. Η Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πρόληψης γίνεται ικανοποιητικά εδώ και χρόνια από όλους τους γιατρούς, όπου και αν εργάζονται, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.

3/. ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΌ ΝΌΜΟ, υπάρχει ήδη επαρκής νομοθετική ρύθμιση για τους άπορους και ανασφάλιστους ( ΦΕΚ 1753Β/28.6.2014). Καθορίζει με σαφή τρόπο την εξυπηρέτησή τους από τις δομές του δημοσίου, όσον αφορά τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και όχι μόνον.

Καταληκτικά, ενημερώνουμε τις κεντρικές υγειονομικές αρχές για το θέμα και από σήμερα όλους τους πολίτες. Οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω των οποίων εκπορεύονται παρόμοιες προσπάθειες, είναι γνωστοί σε όλους και δεν είναι αναγκαίο να καταδειχθούν, δεν είναι αυτός άλλωστε ο σκοπός της παρούσης, πλην όμως είναι απαραίτητη τόσο η κρατική μέριμνα για την πρόληψη παρομοίων φαινομένων, όσο και η έκφραση σθεναρής αντίθεσης όλων των Ιατρών.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το ΔΣ της Ένωσης

Ο Πρόεδρος     Ο Γραμματέας

Κ. Νταλούκας   Δ. Φούσκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου