Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Νέο "ποινολόγιο" για τις ιδιωτικές κλινικές

ΗΕΑLTH VIEW.GR

Νέο «ποινολόγιο» για τις ιδιωτικές κλινικές προβλέπουν τα μέτρα ελέγχου των δαπανών που ισχύουν αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2014. Σύμφωνα με την απόφαση ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2014 των γενικών, μικτών κλινικών και ειδικών κλινικών, πλην των ψυχιατρικών, ορίζεται στα 235 εκατ. ευρώ. Για κάθε ένα χωριστά από τους ιδιώτες παρόχους καθορίζεται κλειστός προϋπολογισμός και η υπέρβαση αναζητείται με claw back με βάση τους δείκτες που πρόσφατα ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας κ. Μ. Βορίδης. 

Η σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στη Διαύγεια αναφέρει ότι «πλέον των προβλεπόμενων ποινών καθορίζονται πρόσθετες ποινές στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ ανά κατηγορία παράβασης». Τα ποσά καταλογίζονται μετά το Rebate και Claw back που αντιστοιχεί στους συγκεκριμένους παρόχους: 

Α) στους παρόχους που χρέωσαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας πράξεις ανοιχτής περίθαλψης αφαιρείται από τις τιμολογήσεις της κλειστής νοσηλείας ποσό διπλάσιο των συνταγογραφήσεων ανοιχτής περίθαλψης. 

Β) στους παρόχους που χρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ με εικονικές εισαγωγές και εξαγωγές, καταλογίζεται ποσό διπλάσιο των τιμολογήσεων των εικονικών περιστατικών και αφαιρείται από τους λογαριασμούς των παρόχων.

Γ) στους παρόχους που χρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ με περιστατικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, καταλογίζεται ποσό διπλάσιο των τιμολογήσεων των περιστατικών αυτών και αφαιρείται από τους λογαριασμούς των παρόχων. 

Δ) στους παρόχους που χρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ με υπερβολικές παρατάσεις νοσηλείας πλέον του ΚΕΝ, με αδικαιολόγητες χρεώσεις διπλών ΚΕΝ και με αναίτιες επανεισαγωγές σε διάστημα μικρότερο των 40 ημερών, καταλογίζονται ποσά διπλάσια των τιμολογήσεων των εν λόγω περιστατικών και αφαιρούνται από τους λογαριασμούς των παρόχων. 

Στους παραβάτες των παραπάνω περιπτώσεων, των οποίων οι παραβάσεις υπερβαίνουν το 10% των αιτούμενων ποσών, επιβάλλεται πρόσθετη ποινή διακοπής της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ ενός μηνός γιακάθε μία από τις ανωτέρω παραβάσεις και προκειμένου για υποτρόπους επιβάλλεται ελάχιστη ποινή διακοπής της σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ έξι μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου