Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΣΚΕ: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ 60% ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
(ΠΟΣΚΕ)
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 8 – ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11362
ΤΗΛ.210- 9959181,FAX: 210- 9916854
Email: poske2013@gmail.com

Αθήνα 27/11/2014

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Δημήτριο Κοντό
Κηφισίας 39, Μαρούσι Αττικής
Κοιν: 1) κο. Νικόλαο Μπραβάκο
Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ
2) κο. Θεοφάνη Ρηγάτο
Πρόεδρο Επιτροπής Βέλτιστης Πρακτικής

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ 60% ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Δια της παρούσης επιθυμούμε να σας θέσουμε το ζήτημα που υφίσταται με το ποσοστό αποζημίωσης των εξετάσεων που συνταγογραφούνται και εκτελούνται από τον ίδιο γιατρό.

Ειδικότερα σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ 2243 Β΄18/08/2014) Υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», προβλέπεται ότι: «…Όσες εξετάσεις συνταγογραφούνται και εκτελούνται από τον ίδιο ιατρό (αυτοπαραπομπές) αποζημιώνονται, με ειδική τιμή που αντιστοιχεί στο 60% των κάθε φορά ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ…». Από την γραμματική διατύπωση της διάταξης γίνεται σαφές ότι η ανωτέρω πρόβλεψη αφορά ρητώς και συγκεριμένα τις διαγνωστικές εξετάσεις, ήτοι για παράδειγμα αναφορικά με την ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στην κατηγορία αυτή εντάσσονται το Ηλεκτρομυογράφημα, η κινητική και κινηματική ανάλυση βάδισης, κτλ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι κλινικοεργαστηριακές ειδικότητες (στις οποίες έχει εφαρμογή η αυτοπαραπομπή), είναι οι κλινικές καταρχήν ιατρικές εκείνες ειδικότητες στο γνωστικό αντικείμενο των οποίων εμπίπτουν κλινικές αλλά και εργαστηριακές και θεραπευτικές πράξεις τις οποίες δύναται να εκτελεί ο ίδιος ο εντελών ιατρός στα πλαίσια της διαγνωστικής προσέγγισης ή θεραπευτικής αντιμετώπισης ενός περιστατικού. Η ιδιαιτερότητα τους έγκειται ακριβώς στο ότι ενώ αναγνωρίστηκαν καταρχήν ως κλινικές ειδικότητες, σήμερα, στο γνωστικό τους αντικείμενο ανήκει και μία σειρά από διαγνωστικές, επεμβατικές και θεραπευτικές πράξεις οι οποίες εκτελούνται ή όχι με τη βοήθεια ιατρικών μηχανημάτων, αναλύονται δε και ερμηνεύονται από τον ίδιο τον ιατρό, χωρίς την ανάγκη παραπομπής σε γιατρό άλλης ειδικότητας.

Κατά συνέπεια το ανωτέρω οριζόμενο στην Υπουργική απόφαση δεν δύναται να έχει εφαρμογή στις θεραπευτικές πράξεις, στις οποίες εντάσσονται π.χ. οι συνεδρίες φυσικοθεραπείας, το Biofeedback, Tens, Laser, πολυποδεκτομές, ψυχοθεραπείες και άλλες. Παρόλα ταύτα στην καταχώρηση παραπεμπτικών για θεραπευτικές πράξεις μέσω του e-dapy έχει αρχίσει να εφαρμόζεται έκπτωση 40%.

Επειδή όμως όπως αντιλαμβάνεστε δυνάμει των ανωτέρω λεχθέντων δημιουργείται ζήτημα μη ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, παρακαλούμε θερμά όπως προβείτε σε άμεση διόρθωση – διευθέτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ώστε να μην τίθεται ζήτημα εφαρμογής έκπτωσης στις θεραπευτικές πράξεις. Ευελπιστούμε σε κάθε περίπτωση, ότι πρόκειται για εκ παραδρομής αναγραφή. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Κ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου