Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟ 2015Στα 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί το ταμειακό έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ για την τρέχουσα χρονιά, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό του 2015 που κατατέθηκε στην Βουλή, έναν προϋπολογισμό, που μειώνει ακόμη περισσότερο τα κονδύλια, τόσο στον Οργανισμό, όσο και στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση στα νοσοκομεία είναι μειωμένη κατά 22,9%. Το προϋπολογισθέν για το 2014 κονδύλι ήταν 1,15 δισ. ευρώ και αναμένεται να κλείσει στο τέλος του έτους στο 1,45 δισ., ενώ για το 2015 προβλέπεται κονδύλι 1,18 δισ. ευρώ.

Τα νοσοκομεία, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, αναμένεται να εμφανίσουν αρνητικό ταμειακό αποτέλεσμα ύψους 42 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω, κυρίως, της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι η εμφανιζόμενη αδυναμία μεταβίβασης των προϋπολογισθέντων πόρων για το έτος 2014 από τον ΕΟΠΥΥ, αντιμετωπίστηκε ως ένα βαθμό με αυξημένες μεταβιβάσεις πιστώσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του οικονομικού έτους, αναμένεται σημαντική μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων των Νοσοκομείων ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου.

Στον προϋπολογισμό του 2015 αναμένεται θετικότερη εικόνα στο σκέλος των εσόδων, όπως επίσης και επίτευξη πλεονασματικού ταμειακού αποτελέσματος, ύψους 76 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ως προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκαιρης τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το ασφαλιστικό σύστημα (ΕΟΠΥΥ), όπως επίσης η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα Νοσοκομεία του ελληνικού συστήματος ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια).

Αναφορικά με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου ο Οργανισμός να είναι συνεπής με τους παρόχους, αναμένεται να τονωθεί με το ποσό των 344 εκατ. ευρώ από την ειδική χρηματοδότηση για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων. Αντίστοιχα αναμένεται να διενεργηθούν εντός του ίδιου έτους πληρωμές για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού ύψους 652 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, είναι γνωστό, και δεν προκύπτει καμία έκπληξη, ότι το ύψος της δαπάνης θα αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ για το 2014 και το 2015, ένα ποσό που έχει χαρακτηριστεί από όλους τους παρόχους υγείας, ως σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Να θυμίσουμε ότι το 2013 το ύψος της δαπάνης είχε ανέλθει σε 2,371 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική έκθεση, αναμένεται να διασφαλιστεί μέσω της εφαρμογής και ενδυνάμωσης των μηχανισμών καθιέρωσης ποσού επιστροφής (rebate) και αυτόματων επιστροφών (clawback).

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη, ότι «παράλληλα, υλοποιούνται διαρθρωτικές δράσεις που αποσκοπούν στην περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης. Ενδεικτικά αναφέρονται η αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων βάσει των τριών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χαμηλότερες τιμές, η προώθηση της συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία, η εισαγωγή ποινών για γιατρούς που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας».

Ανάλογη προσπάθεια συγκράτησης της δαπάνης πραγματοποιείται και στην κατηγορία των παρόχων υγείας με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή μηχανισμών καθιέρωσης ποσού επιστροφής (rebate) και αυτόματων επιστροφών (clawback) για τις κατηγορίες των νοσηλίων ιδιωτικών κλινικών, των διαγνωστικών εξετάσεων και των φυσικοθεραπειών. Αντίστοιχοι μηχανισμοί συγκράτησης των δαπανών δεν υφίστανται για τις λοιπές κατηγορίες παρόχων. Επιπρόσθετα, για την ανάσχεση της δαπάνης των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών εξετάσεων βρίσκονται σε εξέλιξη η μελέτη και θέσπιση δράσεων που σχετίζονται με διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον έλεγχο της συνταγογράφησης καθώς και στην επανατιμολόγηση και στον εξορθολογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων.

Αναφορικά με το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4238/2014 για το οικονομικό έτος 2015 η λειτουργία του ΠΕΔΥ θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είχαν αρχικώς προβλεφθεί για τη λειτουργία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου