Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Νέο ΔΣ στο Φαρμακευτικό Αναπτυξιακό Ινστιτούτο ΕλλάδοςΝα εργαστούν για την κατοχύρωση του σύγχρονου ρόλου του φαρμακοποιού, την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του κοινού στο ολοήμερο φαρμακείο που λειτουργεί ως σταθμός πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το δικαίωμα στην εργασία, δεσμεύτηκαν τα μέλη του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού Ινστιτούτου Ελλάδος (Φ.ΑΝ.Ι.Ε) κατά την διάρκεια της Α' Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.ΑΝ.Ι.Ε. χρονικής θητείας δύο ετών αποτελείται από:

1. την κυρία Μαίρη Λυβίζου, Φαρμακοποιό, Πρόεδρο
2. τον κ. Γεράσιμο Βλάχο, Φαρμακοποιό, Αντιπρόεδρο
3. τον κ. Θεόδωρο Σακόπουλο, Φαρμακοποιό, Γενικό Γραμματέα
4. την κυρία Λώρη Σωτηροπούλου, Φαρμακοποιό, Ταμία
5. τον κ. Δημήτρη Ζωγράφο, Φαρμακοποιό, Μέλος, Εντεταλμένο Βορείου Ελλάδος

Επίσης αποφασίστηκε η σύσταση Γραμματειών οι οποίες θα εργάζονται ως Ομάδες Εργασίες με σκοπό την επίτευξη των σκοπών του Φ.ΑΝ.Ι.Ε. όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό του. Οι Επικεφαλής των Γραμματειών θα έχουν διετή θητεία. Αναλυτικά αποφασίστηκε η σύσταση των ακόλουθων Γραμματειών:

1. Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
2. Γραμματεία Νομικής Εναρμόνισης
3. Γραμματεία Μητρώου, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης
4. Γραμματεία Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων
5. Γραμματεία Φαρμάκου & ΕΟΠΥΥ

Το «Φαρμακευτικό Αναπτυξιακό Ινστιτούτο Ελλάδος» είναι σωματείο για την ανάπτυξη του φαρμακείου. Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής και γραφείο το επί της οδού Αγίας Τριάδος αρ. 36. Σκοπός του Σωματείου είναι:
• Η δια παντός επιστημονικού μέσου προαγωγή της πρωτοβάθμιας φαρμακευτικής περίθαλψης και πρόληψης προς τον ασθενή με στόχο την κοινωνική προσφορά και τη μείωση του κόστους αυτής μέσω του Ελληνικού Φαρμακείου.
• Η επιστημονική διερεύνηση νέων μοντέλων ανάπτυξης του φαρμακείου στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και η εναρμόνιση της Φαρμακευτικής ελληνικής νομοθεσίας προς την Κοινοτική.
• Η διαρκής παρακολούθηση της Ελληνικής αγοράς για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας για νέους φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείων, η μελέτη για τυχόν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την συμμετοχή σε αυτά.
• Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών εντός του Ελληνικού φαρμακείου.
• Η έρευνα της αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και των ανταγωνιστικών πρακτικών από τα μη φαρμακευτικά κανάλια διανομής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου