Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΠΟΣΙΠΥ - Απάντηση στην πρόταση ανακοστολόγησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δημ. Κοντό
Πρόεδρο Π.Ι.Σ., κ. Μ. Βλασταράκο
Δ/ντης Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Φ. Ρηγάτος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπουργό Υγείας, κ. Παν. Κουρουμπλή
Αναπλ. Υπουργός Υγείας, κ. Αν. Ξανθό

Αθήνα, 27/04/2015
Αρ. Πρωτ. : 141

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Αξιότιμοι κύριοι,

Στις 07/04/2015 λάβαμε το 13120/07-04-2015 έγγραφό σας, καθώς και όλα τα σχετικά συνημμένα αρχεία σχετικά με την πρόταση ανακοστολόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων. 

Σχετικά με την πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ανακοστολόγηση των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων:

1) Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν:

• Τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των ελληνικών εργαστηρίων ως προς την δομή τους, τον αριθμό τους και το μέγεθός τους,

• Την κατανομή τους στον Ελλαδικό χώρο και την προσβασιμότητα των πολιτών στα εργαστήρια, ιδιαίτερα στις δύσβατες περιοχές.

• Τα πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα, κόστη λειτουργίας

• Την επιστημονική – ιατρική συμμετοχή στην εκτέλεση, εκτίμηση και διάγνωση

2) Αντίθετα στηρίζεται σε τελείως μεμονωμένες, επιλεκτικές και λανθασμένες τιμοληψίες από χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Σουηδία), όπου τα εκεί υγειονομικά συστήματα και οικονομικές συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι υπάρχουν κοστολογήσεις και από άλλες χώρες όπως π.χ. η Γαλλία.

ΕΞΕΤΑΣΗ
ΦΕΚ
Τιμή αποζημίωσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.          
Γερμανία σύμφωνα με ΕΟΠΥΥ   
Γερμανία σωστή   
Γαλλία
μετά από περικοπές                         


Γ. Αίματος      
2,88
1,44
1,48
3,50
7,83
Γ. Ούρων       
1,76
0,88
0,25
4,95
-
Φερριτίνη
9,81
4,00
-
14,57
8,91
TSH
12,38
5,50
3,0
14,57
8,37
CEA 
12,38
6,19
3,8
14,57
14,853) Με τις προτεινόμενες υποκοστολογημένες τιμές, ο ΕΟΠΥΥ καταδικάζει το 90% των ελληνικών εργαστηρίων σε αφανισμό επιτρέποντας την επικράτηση των ελάχιστων αλυσίδων, ιδιοκτησίας μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Για τους ανωτέρω λόγους διαφωνούμε κάθετα και απορρίπτουμε αυτή την πρόταση του ΕΟΠΥΥ και ως προς το σκεπτικό και ως προς το περιεχόμενο και προτείνουμε:

« Να συγκροτηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣ στο ΚΕΣΥ, με την συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΙΣ, των Επαγγελματικών Ενώσεων και των Επιστημονικών Εταιριών, η οποία θα επεξεργαστεί τον νέο χάρτη εξετάσεων και τιμών στον χώρο της Εργαστηριακής Ιατρικής».

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου      Ι. Κλεινάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου