Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δείτε τον τρόπο με τον οποίο τιμολογούνται τα φάρμακα στην Γερμανία

Από Βασίλη Βενιζέλο - YGEIA360.GR

Ένα παράδειγμα θετικού μέτρου πολιτικής Υγείας το οποίο εφαρμόζεται στη Γερμανία είναι εκείνο για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Συγκεκριμένα, ο παρασκευαστής ενός νέου φαρμάκου έχει το δικαίωμα στη Γερμανία να τιμολογεί ελεύθερα και κατά βούληση το σκεύασμά του, αλλά υπό μία πολύ σημαντική προϋπόθεση: Ο παρασκευαστής οφείλει εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την κατάθεση της αίτησης για ένταξη του σκευάσματός του στο σύστημα να αποδείξει τεκμηριωμένα και με συγκεκριμένα στοιχεία σε έναν ανεξάρτητο Οργανισμό της Γερμανίας ότι το φαρμακευτικό σκεύασμά του οδηγεί σε μείωση των σχετικών δαπανών για το σύστημα Υγείας και σε βελτίωση της θεραπείας για τον ασθενή, συγκρινόμενο με όλα τα υπόλοιπα φαρμακευτικά σκευάσματα της κατηγορίας του, τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα.

Εάν λάβει την έγκριση του ανεξαρτήτου Οργανισμού, μόνον τότε έχει το δικαίωμα ο παρασκευαστής να τιμολογήσει ελεύθερα και κατά βούληση το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμά του.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η υποκατάσταση των παλαιών και δοκιμασμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από δήθεν νέα και πολύ ακριβά σκευάσματα, τα οποία, όμως, δεν προσφέρουν τίποτε σε σχέση με τη θεραπεία, ενώ εκτοξεύουν στα ύψη τις δαπάνες της θεραπείας.

Αποφεύγεται αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου