Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ι.Σ.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος 22/04/2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ι.Σ.Μ.

Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, την 22α Απριλίου 2015 αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος και ζητάει τα κάτωθι:

1. Αύξηση των δαπανών για την Υγεία στο 7% του Α.Ε.Π. 

( από 4,2% που είναι σήμερα, με αποδεκτό όριο ασφαλείας από την Π.Ο.Υ, το 6%,). Είναι αδιανόητο σε περίοδο οικονομικής κρίσης να υποχρηματοδοτείται το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου που είναι η υγεία του.

2.Φήφιση από την Βουλή της νέας Ιατρικής Νομοθεσίας.

Είναι αδιανόητο η Ιατρική Νομοθεσία να καθορίζεται από νόμους από την δεκαετία του 1950 και από Βασιλικά διατάγματα, ακόμη.

3.Να καταργηθούν οι πρόσφατοι νόμοι για την «απελευθέρωση» του Ιατρικού επαγγέλματος.

Μετά την εμπειρία των τελευταίων ετών και την απορρύθμιση της ορθής παροχής υγείας, είναι απαραίτητο να καταργηθούν οι νόμοι που επιτρέπουν την πλανοδιακή ιατρική και την δημιουργία εταιρειών παροχής υγείας με πλειοψηφία μετόχων από μη ιατρούς. 

4.Είμαστε αντίθετοι στις ιδιωτικές εταιρείες παροχής υγείας με την δημιουργία δικτύου ιατρών μέσω πώλησης καρτών υγείας.

Οι ιατροί δεν χρειάζονται μεσίτες για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους έχοντες ανάγκη ιατρικής φροντίδας, με πιθανά αποτελέσματα για τους εμπλεκόμενους μη αναμενόμενα σε σχέση με τα προσδοκώμενα.

7.Κατάργηση του νόμου για την ΕΣΑΝ

6.Δημιουργία ενιαίου, λειτουργικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο σύστημα αυτό θα πρέπει να συνυπάρχουν οι δομές των Κέντρων Υγείας, Αγροτικών Ιατρείων, του Π.Ε.Δ.Υ. καθώς και οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί και θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση κάθε ασφαλισμένου, ενώ συγχρόνως θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια στην ιερή σχέση ιατρού-ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο θα αποσυμφορηθούν και τα Νοσοκομεία από μη επείγοντα περιστατικά.

7.Δημιουργία δικτύου συμβεβλημένων ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με την πρόταση του Ι.Σ.Μαγνησίας. (Ελεύθερη επιλογή του ιατρού από τον ασθενή, σύμβαση όλων των ιατρών που επιθυμούν με τον ΕΟΠΥΥ με συλλογική σύμβαση εργασίας μέσω των Ιατρικών Συλλόγων και του Π.Ι.Σ., δημιουργία ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς στην οποία θα καταγράφεται το ιστορικό του και συγχρόνως θα είναι και πιστωτική με συγκεκριμένο ποσό ανά ασφαλισμένο και ανά έτος, επανακαθορισμός τιμής ιατρικών επισκέψεων και πράξεων, ελεγκτικοί μηχανισμοί δίκαιοι και αυστηροί, διασφάλιση Ιατρικού απορρήτου και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων και δημιουργία εφημεριών πόλης). 

8.Εξόφληση απλήρωτων εφημεριών νοσοκομειακών ιατρών και μισθών ιατρών ΠΕΔΥ.

Είναι αδιανόητο οι ήδη χαμηλά αμειβόμενοι αυτοί ιατροί να μην πληρώνονται εγκαίρως.

9. Κάλυψη των προβλεπόμενων κενών θέσεων στα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία και ΠΕΔΥ με ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Οι επικουρικοί ιατροί είναι προσωρινή λύση, αλλά δεν είναι η λύση που θα επιλύσει το πρόβλημα στελέχωσης των κρατικών δομών υγείας αποτελεσματικά.

10. Συνέπεια και σεβασμός στις υποχρεώσεις προς τους συμβεβλημένους ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς.

-Εξόφληση των οφειλομένων, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των προηγούμενων ετών.

-Εξόφληση των οφειλομένων από τα προ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ταμεία.

-Κατάργηση των ληστρικών claw-back, rebate και παρακράτησης 10%.

-Θέσπιση εκ των προτέρων πλαφόν ανά ειδικότητα και όχι ανά πάροχο.

-Θέσπιση ηλεκτρονικών κανόνων διενέργειας εξετάσεων προς τους ασφαλισμένους.

-Αύξηση χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

-Όχι στην διαπόμπευση και στον χωρίς κανόνες έλεγχο των ιατρών.

-Κατάργηση των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών.

-Aνακοστολόγηση ιατρικών πράξεων, που είναι καθηλωμένες από το 1991, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, και όχι υποκοστολόγηση όπως προτάθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. 

11.Να μην χορηγείται κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

Σε κανένα ευνομούμενο κράτος δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο.

12. Προστασία της ακόμη υπάρχουσας βιωσιμότητας του Τ.ΣΑ.Υ.

Είναι από τα λίγα ταμεία που ακόμη δεν είναι ελλειμματικά και πρέπει να προστατευθούν, ως πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενα, και να μην συγχωνευθούν με άλλα ελλειμματικά ταμεία, όπως συζητείται. 

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος Τσάμης      Ευάγγελος Μαναβέλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου