Τρίτη 26 Απριλίου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΝΔ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. 1291
Προς : Πρόεδρο της ΝΔ, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: «Προτάσεις διακυβέρνησης της ΝΔ για την φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών»

Κ. Πρόεδρε,

Θα θέλαμε κατ’ αρχήν να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας, με την ελπίδα να καταστείτε χρήσιμος για την πατρίδα και το λαό της. 

Από τα ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε εχθές τις «25 προτάσεις διακυβέρνησης της ΝΔ», μεταξύ των οποίων αναφέρονται:«22. Τρεις ιδέες για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας χωρίς κόστος: α) Ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΠΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, β) Επέκταση του μέτρου χορήγησης επαναλαμβανόμενης συνταγής από τους έξι στους 12 μήνες, και γ) Κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους».
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3601/1928 ως ισχύει, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (εφεξής Π.Φ.Σ.) αποτελεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το δε άρθρο 52 ορίζει τους σκοπούς του Π.Φ.Σ., μεταξύ των οποίων είναι η πιστή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας και η προεργασία παντός ζητήματος που αφορά το φαρμακευτικό επάγγελμα. Με το ως άνω άρθρο ο Π.Φ.Σ. έχει οριστεί και καταστεί σύμβουλος του εκάστοτε Υπουργού Υγείας. 

Παρά όμως τον θεσμικό του ρόλο, ο Π.Φ.Σ. ουδέποτε προσεκλήθη από τους συντάκτες και εμπνευστές των προτάσεων της ΝΔ για τις υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να καταθέσει, τις γνώσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις του επί των θεμάτων που άπτονται την φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών. 

Οι ως άνω προτάσεις διακυβέρνησης είναι αποσπασματικές και ημιτελείς, ειδικώς δε η πρόταση περί κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους αντιβαίνει άνευ άλλου τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και δη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. του Ν. 1963/1991, το οποίο ορίζει ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού. Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα για να διακινείται ανέλεγκτα από οιονδήποτε, η δε εκτέλεση της συνταγής δεν είναι μια απλή, τυπική και διαδικαστική πράξη. Ο φαρμακοποιός ενημερώνει τον ασθενή για τις ενδείξεις – αντενδείξεις του χορηγούμενου φαρμάκου, για τη δοσολογία που έχει ορίσει ο θεράπων ιατρός, τον ρωτά δε για το ιστορικό της υγείας του. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο Ν. 3816/2011 είναι ιδιαιτέρως ευπαθή (τα περισσότερα εκ των οποίων διατηρούνται υποχρεωτικά εντός ψυγείου), απαιτείται δε ειδική παρακολούθηση των ασθενών που τα λαμβάνουν και κυρίως συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης και φύλαξης αυτών. 

Συνεπώς τίθεται ευλόγως το ζήτημα ποιος και με ποιες ειδικές γνώσεις θα επιτελέσει το ανωτέρω έργο; Ένας άσχετος με την φαρμακευτική επιστήμη που απλώς θα παραδίδει το φάρμακο; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τυχόν λάθος; Τέλος, θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο να ενημερωθεί ο Π.Φ.Σ. αρμοδίως για τις θέσεις και τις προτάσεις της ΝΔ επί των θεμάτων που άπτονται την φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών επί σκοπώ προστασίας της Δημόσιας Υγείας, καθώς και τη λειτουργία των 11.000 φαρμακείων. Και δη τις θέσεις της ΝΔ αναφορικά με την διάθεση των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων , το ιδιοκτησιακό και το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων κλπ. 

Ο Π.Φ.Σ. έχει επανειλημμένως αποδείξει ότι έχει θέσεις και προτάσεις επί του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν την φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών και τη λειτουργία των φαρμακείων, αναμένουμε δε να κληθούμε από υμάς προκειμένου να σας τις καταστήσουμε γνωστές. 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου