Τρίτη 26 Απριλίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ : ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η εντελώς άστοχη απόφαση Γεωργιάδη για κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων στην χορήγηση αδειών σκοπιμότητας διαμόρφωσε ένα καθεστώς ασυδοσίας στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας. 

Οι όμιλοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός και έσπευσαν να ανοίξουν νέα υποκαταστήματα εφοδιασμένα με τα «βαρειά» μηχανήματα CΤ και MRI. 

Υπάρχει όμιλος με σχεδόν 30 υποκαταστήματα που διαθέτει ακόμη 10 άδειες συνολικά για το λεκανοπέδιο και την Περιφέρεια με σκοπό δημιουργία νέων υποκαταστημάτων Πλήρως επανδρωμένων.


Αυτό το χάος είναι η τραγική πραγματικότητα στην Ελλάδα που παρόμοια δεν υπάρχει σε κανένα ευνομούμενο Ευρωπαϊκό κράτος.

Η διαδικασία χορήγησης άδειας μηχανημάτων Αξονικών, Μαγνητικών τομογράφων και PET CT σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη προβλέπει εκτός από την πλήρωση των προϋποθέσεων που επιβάλλονται από τον νόμο και την βεβαίωση από τον αντίστοιχο ΕΟΠΥΥ ότι υπάρχει πληθυσμιακή αναγκαιότης (περίπου αντιστοιχεί μια άδεια ανά 800,000 κατοίκους). Γι’ αυτό το λόγο τα μηχανήματα CT, MRI & PET σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη είναι συγκεκριμένα κατ’ αριθμό ανά περιοχή. 

Η κατάχρηση που έγινε στην εγκατάσταση μηχανημάτων μετά την κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων απεικονίζεται ανάγλυφα στους επίσημους καταλόγους ΟΑΣΑ επι τη βάσει στοιχείων έκθεσης της ΕΕΑΕ όπου η Ελλάδα φιγουράρει δεύτερη στον Αριθμό CT και τέταρτη στον Αριθμό MRI πανευρωπαϊκά. Η πέραν κάθε ορίου διασπορά των αξονικών τομογράφων έχει να κάνη και με την υπερβολική ακτινοβόληση του πληθυσμού ένας σοβαρότατος παράγων που δεν λαμβάνεται υπόψιν από κανένα φορέα που είναι εντεταλμένος στην χορήγηση αδειών σκοπιμότητας

Οι παρενέργειες από τον υπερβολικό αριθμό μηχανημάτων έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στην οικονομία της Υγείας.

Από την μία πλευρά επιβάλλονται σκληρά οικονομικά μέτρα για την συγκράτηση των δαπανών και από την άλλη η 9μελής επιτροπή χορηγεί αφειδώς άδειες σκοπιμότητας σε τρείς συγκεκριμένους ομίλους. Τα νέα μηχανήματα συνεπάγονται προκλητή ζήτηση και αύξηση του τζίρου. Η αύξηση του τζίρου επιφέρει αύξηση του CLAWBACK που καλούνται να το πληρώσουν μαζί με τους 3 ομίλους και τα λοιπά εργαστηρία που δίνουν τον υπερ επιβίωσης αγώνα.

Άλλος παράγων που δεν λαμβάνεται υπόψιν είναι ότι η μονοπωλιακή εκμετάλλευση της πρωτοβάθμιας υγείας από 3 ομίλους καθιστά απαγορευτική πλέον την επαγγελματική προοπτική των νέων γιατρών αφού ακόμα και στην περιφέρεια οι ζωτικοί επαγγελματικοί χώροι έχουν καλυφθεί από υποκαταστήματα ομίλων πλήρως εξοπλισμένων. 

Με βάση τους συγκεκριμένους άξονες ζητούμε την αυτονόητη νομοθετική ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στο χώρο της Υγείας. 

- Καθιέρωση συγκεκριμένου αριθμού Αδειών σκοπιμότητας ανά εταιρεία (plafond) ανά Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας.

- Αυστηρό έλεγχο στην χορήγηση των αδειών σκοπιμότητας σε CT, MRI , PET CT.

- Ακύρωση των αδειών που εκδόθηκαν μετά την τελευταία συνεδρίαση της υπεύθυνης εννεαμελούς επιτροπής ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών.

Ο Πρόεδρος 

Θεόδ. Γεωργακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου