Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Ο ΙΣΑ ζητά να λάβουν χώρα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Δημοσιεύθηκε 26 Απρίλιος 2016

Προς τον
κο. Ανδρέα Ξανθό
Υπουργό Υγείας
οδός Αριστοτέλους αρ.17
Κοιν.: κο. Παύλο Πολάκη
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

Αθήνα, 26.04.2016
Α.Π. 11292

Θέμα: «Ο ΙΣΑ ζητά να λάβουν χώρα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των από 30.11.2015, 02.12.2015 και 11.01.2016 επιστολών μας (αριθμ. πρωτ. ΙΣΑ 7679, 7709 και 8565 αντίστοιχα), δυνάμει των οποίων σας επισημαίνουμε ουσιαστικές και σημαντικές τροποποιήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν αναφορικά με την κείμενη νομοθεσία περί ιατρικής διαφήμισης, τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό για τα εργαστήρια βιοπαθολογίας αντίστοιχα, επανερχόμαστε στα πολύ καίρια και ουσιαστικά αυτά ζητήματα, ζητώντας για μια ακόμη φορά να λάβετε την σχετική μέριμνα.

Ειδικότερα όπως έχουμε επισημάνει και στις προαναφερθείσες επιστολές μας πρόκειται για τροποποιήσεις της νομοθεσίας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εναρμονισθούν με την εν τοις πράγμασι άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος την σήμερον.

Πρέπει δε να τονιστεί ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 36859/30-3-2013 (ΦΕΚ 1088/ τ. Β. 2013) που αφορά στα κοινά ιατρεία, ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση μίας (κοινής) βεβαίωσης λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς ή οδοντίατρους και χωρίς να είναι υποχρεωτικά της αυτής ειδικότητας, όπως ίσχυε στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αριθ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13−03−2012 (ΦΕΚ 713/τ.Β΄/2012).

Ως ΙΣΑ έχουμε επανειλημμένως τονίσει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός εκσυγχρονισμένου Συστήματος Υγείας που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής εποχής.

Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε εκ νέου τις σχετικές προτεινόμενες τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων, προσβλέποντας στην άμεση ανταπόκρισή σας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ     ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου