Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Κοινό μέτωπο κλινικών- διαγνωστικών κέντρωνAπώτερος στόχος είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος όσον αφορά τους όρους της νέας σύμβασης που επίκειται.

IATRONET.GR

"Κοινό μέτωπο" έκαναν ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα απέναντι στον ΕΟΠΥΥ, με απώτερο στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος όσον αφορά τους όρους της νέας σύμβασης που επίκειται.

Σε δύο εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος γύρος επαφών μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους υγείας προκειμένου να καταλήξουν στην υπογραφή των νέων συμβάσεων, καθώς η τρέχουσα συμφωνία συνεργασίας λήγει στις 30/6/2016.
Στο πλαίσιο αυτό, στις 9 Μαΐου έχει κλειστεί συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και των εκπροσώπων από τα διαγνωστικά κέντρα-εργαστήρια, ενώ ερωτηματικό παραμένει το πότε θα γίνει η συνάντηση με τις ιδιωτικές κλινικές.

Το σημαντικό είναι ότι διαγνωστικά κέντρα και κλινικές ακολουθούν κοινή πλεύση σε 10 σημεία, τα οποία είναι τα εξής:

1) Η νέα σύμβαση να υπερισχύει υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου, νόμων.

2) να μην υπάρξει άλλη μείωση τιμών.

3) η συμμετοχή του ασφαλισμένου να μη μειωθεί κάτω από 15%. Η πληροφορία είναι ότι οι κλινικές πρότειναν να ανέβει και στο 25%, γεγονός που σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση για τον ΕΟΠΥΥ και αυξημένη ρευστότητα για τον πάροχο.

4) τυχόν μηνιαία υπέρβαση του Κλειστού Προϋπολογισμού θα σημαίνει ότι στο Παραπεμπτικό θα υπάρχει επισήμανση μετάβασης σε δημόσια Δομή.

5) μετά την πάροδο 60 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ, ο τελευταίος θα επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

6) κατάργηση της Υ/Α β 2496/2015 που προβλέπει επιπλέον έκπτωση 2,5% για τις διαγνωστικές εξετάσεις που εκτελούνται σε κλινικές.

7) η σύμβαση να είναι συλλογική.

8) να αφήνει το δικαίωμα επίσχεσης προσφοράς υπηρεσιών σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών όρων της σύμβασης.

9) ποινικές ρήτρες ύψους 15% που προβλέπει για τους παρόχους σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης να αφορούν και τον ΕΟΠΥΥ στο ίδιο ποσοστό.

10) δέσμευση να μη μειωθεί ο προϋπολογισμός για το 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου