Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Οι προτάσεις του ΕΟΦ για την ανατιμολόγηση των φαρμάκωνΟι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα εκθέσουν τις απόψεις τους έως τις 9 Μαΐου, προκειμένου να διατυπωθεί στη συνέχεια η οριστική πρόταση του ΕΟΦ προς το υπουργείο Υγείας.

IATRONET.GR

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης για τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Θα ακολουθήσει διαβούλευση έως τις 9 Μαΐου, προκειμένου να διατυπωθεί η οριστική πρόταση προς το υπουργείο Υγείας για τις νέες τιμές των σκευασμάτων που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

Τη συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών – μελών.

Τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.

Κοστολόγια των εταιρειών.

Επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση.

Από την ανατιμολόγηση εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος,τα εμβόλια, τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

ΔΗΜ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου