Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Σκάνδαλο: Εταιρείες χρέωναν στον ΕΟΠΥΥ αναλώσιμα υλικά σε εξωφρενικές τιμές


Προκαλεί παρά την οικονομική κρίση η στάση ορισμένων εταιρειών αναλώσιμων υλικών οι οποίες έφτασαν να διαθέτουν και να χρεώνουν τα προιόντα τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ -μετά από συνεννόηση με γιατρούς- σε εξωφρενικές τιμές ζημιώνοντας έτσι τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Οπως διαπίστωσαν, μετά από ελέγχους, επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας εταιρείες χρέωναν επιθέματα κατακλίσεων στον ΕΟΠΥΥ προς 65 ευρώ, ενώ η λιανική τους τιμή είναι 25 ευρώ και η αγορά τους μέσω διαδικτύου στοιχίζει μόλις23,20 ευρώ. Από την άλλη ασφαλισμένοι κατήγγειλαν ότι τους εστάλησαν -χωρίς να το γνωρίζουν- επιθέματα που δεν χρειάζονταν τα οποία μάλιστα παρέλαβαν μετά την επούλωση των τραυμάτων τους. Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας κάνουν ακόμα λόγο στις εκθέσεις τους για εικονικές συνταγογραφήσεις υλικών και μη παραλαβή τους από ασφαλισμένους.

"Εκπρόσωποι εταιρειών αναλώσιμου υγιειονομικού υλικού,αναφέρει σε έκθεσή του επιθεωρητής,κατακλύζουν δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές ,συνεννοούνται απευθείας με γιατρούς, λαμβάνουν τα στοιχεία των ασφαλισμένων και τα βιβλιάριά τους και έτσι ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει προιόντα τους (επιθέματα κατακλίσεων,σκευάσματα ειδικής διατροφής,ορθοπεδικά υλικά) που δεν γνωρίζει ούτε έχει ανάγκη ζημιώνοντας ωστόσο τον ΕΟΠΥΥ". 
Οι σημαντικότερες παραβάσεις από εταιρείες και γιατρούς σε βάρος του ΕΟΠΥΥ 

Δείτε ποιες είναι οι σημαντικότερες παραβάσεις από εταιρείες αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και γιατρούς σε βάρος του ΕΟΠΥΥ που αναφέρουν στις εκθέσεις τους οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας: 

* Εικονική συνταγογράφηση υλικών/ Μη παραλαβή υλικών από τους ασφαλισµένους

* Μη αναγκαιότητα χορήγησης πρόσθετων υλικών

* Παρέµβαση εταιρειών αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού (επιθέµατα κατακλίσεων) και σκευασµάτων ειδικής διατροφής κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση. Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν τους συνταγογράφους ιατρούς στην πλειονότητα των ελέγχων, δεν έχουν επισκεφτεί τα ιατρεία συνταγογράφησης και τους ελεγκτές ιατρούς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν τεκµαίρεται η αναγκαιότητα χρήσης επιθεµάτων και αποζηµίωσης τους .

* Χρέωση και αποζηµίωση επιθεµάτων κατακλίσεων από τον ΕΟΠΥΥ σε τιµές υψηλότερες από αυτές της λιανικής πώλησής τους ή της τιµής πώλησής τους στο διαδίκτυο.

* Μη παρακράτηση συµµετοχής ασφαλισµένων, ενώ δεν συµπεραίνεται η χρονιότητα της κατάστασης στην ιατρική γνωµάτευση και εξ αυτού επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ.
Καραμπινάτες περιπτώσεις απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Σε ελέγχους που έγιναν σε οριστικοποιηµένα παραστατικά επιθεµάτων κατακλίσεων σε τρείς (3)περιπτώσεις σε κέντρα πρωτοβάθμιας δημόσιας υγείας του ΕΟΠΥΥ διαπιστώθηκε:

α). Αποζηµίωση επιθεµάτων από τον ΕΟΠΥΥ σε τιµές µεγαλύτερες της λιανικής πώλησης ή του διαδικτύου (65€ στον ΕΟΠΥΥ και 25€ λιανική, 65€ στο ΕΟΠΥΥ και 15,20€ στο διαδίκτυο, 23€ στον ΕΟΠΥΥ και 18,05€ στο διαδίκτυο)

β). Απόδοση δαπάνης για υγρό ιατροτεχνολογικό προϊόν στοµατικού διαλύµατος µε τις διατάξεις δερµατικών επιθεµάτων εξωτερικής χρήσης, αφού σύµφωνα µε τον ΕΚΠΥ αποζηµιώνονται επιθέµατα µόνο για έλκη µερικού πάχους δέρµατος, λόγω παράτυπης βεβαίωσης εκδοθείσα από τον ΕΟΦ.

γ) Ελλείψεις στην διοικητική διαδικασία αποζηµίωσης επιθεµάτων. Απουσία υπογραφών και σφραγίδων των αρµοδίων (υπαλλήλου, προϊσταµένου και διευθυντή) σε αποφάσεις απόδοσης δαπάνης. Αποζηµίωση αναλωσίµων µε τυποποιηµένες ιατρικές γνωµατεύσεις από τον ίδιο ιατρό, µε ίδια διάγνωση και για το ίδιο είδος υλικού.

δ). Υπερσυνταγογράφηση επιθεµάτων. Χρήση επιθεµάτων για διάστηµα µικρότερο των 2 µηνών που αναφέρεται συνήθως στη τυποποιηµένη γνωµάτευση. Οι ασφαλισµένοι κατήγγειλαν ότι χρεώθηκαν επιθέµατα που δεν χρειάζονταν και παρελήφθησαν µετά την επούλωση των τραυµάτων τους.

ε) Ο γνωµατεύων ιατρός τυγχάνει να είναι άγνωστος στον ασφαλισµένο και διαφορετικός από τον χειρουργό ιατρό του, ενώ τη συνταγογράφηση αναλαµβάνει άλλος, ίδιος ιατρός, για επιθέµατα συγκεκριµένης εταιρείας.

Η εικόνα που αποκόµισε ο έλεγχος ήταν:

​* Εκπρόσωποι εταιρειών να κατακλύζουν ∆ηµόσια Νοσοκοµεία ή Ιδιωτικές Κλινικές, να συνεννοούνται απευθείας µε τους ιατρούς, να λαµβάνουν τα στοιχεία των ασφαλισµένων και τα βιβλιάρια τους και ο ασφαλισµένος να παραλαµβάνει «προϊόντα» χωρίς να γνωρίζει τι του έχει γράψει ο ιατρός, τι έχει εγκρίνει ο ελεγκτής και τι παραλαµβάνει, µε την απευθείας διαµεσολάβηση του προµηθευτή και βέβαια δεν γνωρίζει τι έχει επιβαρυνθεί ο ΕΟΠΥΥ.

* Κατόπιν καταγγελία ασφαλισµένης διαπιστώθηκε καταχώρηση στο βιβλιάριο της χορήγησης επιθεµάτων δίµηνης θεραπείας, από ιατρό ο οποίος δεν την είχε εξετάσει και επιπλέον δεν της ήταν απαραίτητα. Σύµφωνα µε τη δήλωσή της, η συνταγογράφηση των επιθεµάτων έγινε µε τη µεσολάβηση υπαλλήλου σχετικής εταιρείας. Η ασφαλισµένη δεν παρέλαβε τα επιθέµατα από την εταιρεία.

* Από τον έλεγχο εταιρείας για τη σύννοµη χορήγηση επιθεµάτων διαπιστώθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις οι παθήσεις που αναγράφονται στις γνωµατεύσεις να µη δικαιολογούν χορήγηση επιθεµάτων ολικού πάχους δέρµατος ούτε µακροχρόνια χρήση επιθεµάτων.

* Σε παραστατικά εταιρείας ορθοπεδικών ειδών διαπιστώθηκε χρήση πλαστών σφραγίδων και υπογραφών στις ιατρικές γνωµατεύσεις.

*∆ιερεύνηση υπόθεσης σχετικά µε χρήση σφραγίδας και υπογραφής ελεγκτή ιατρού σε ιατρικές γνωµατεύσεις για χορήγηση σκευασµάτων ειδικής διατροφής εκδοθείσες από δύο ιατρούς νοσοκοµείων σχετικά µ ε την πλαστότητα τους. Το πόρισµα διαβιβάστηκε στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

* ∆ιενεργήθηκε έλεγχος στο πλαίσιο διερεύνησης ανώνυµης καταγγελίας, που διαβιβάστηκε από τον ΓΕ∆∆(Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) σχετικά µε την ταυτόχρονη χρηµατοδότησή τεσσάρων Κ∆-ΗΦ για ΑΜΕΑ, για το χρονικό διάστηµα 24/02/2012-31/12/2012 και από την ΕΕΤΑΑ και από τον ΕΟΠΥΥ. Η έκθεση επιβεβαίωσε την καταγγελία για ζηµίωση του ΕΟΠΥΥ κατά το ποσό των 393.000 ευρώ περίπου και µε συνηµµένες προτάσεις της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ διαβιβάστηκε στους αρµοδίους φορείς για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

1 σχόλιο:

  1. Στο διαδικτυο οι τιμες ειναι χαμηλοτερες επειδη τα ιδια τα εργοστασια με πρατηρια τους πουλανε.Η θεση που αναφερεται ειναι φυσικα κυβερνητικη επειδη δεν βλεπω κανεναν να λεει πως θεραπευονται τραυματα που θα πεθαιναν τον ασθενη στο κρεβατι του απο μολυνσεις και γαγγραινα.Ο καιρος ερχεται και η ψηφος θα πονεσει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή