Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

Η "διαπραγματευτική ισχύς εν τη ενώσει", συμμαχία του Ευρωπαϊκού Νότου απέναντι στη φαρμακοβιομηχανίαHealth view.gr

Η “διαπραγματευτική” ισχύς εν τη ενώσει και εν προκειμένω, εκπρόσωποι 5 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, έπειτα από πρόσκληση της πολιτικής ηγεσίας του ελληνικού υπουργείου Υγείας, συναντήθηκαν στην Αθήνα, για να συζητήσουν πως κρατώντας μία κοινή στάση απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία, θα μπορούν να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές στην αποζημίωση των καινοτόμων και ακριβών φαρμάκων.

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Ανάλογες προσπάθειες με πετυχημένα αποτελέσματα έχουν γίνει μεταξύ Βελγίου-Ολλανδίας-Λουξεμβούργο, ή είναι σε εξέλιξη ( μεταξύ χωρών των Βαλκανίων , της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης). Μάλιστα όπως είπε ο κος Ξανθός κατά την εισήγήσή του στη συνάντηση έχει ήδη πραγματοποιηθεί ειδική διυπουργική συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας στη Χάγη με πρωτοβουλία της Ολλανδικής Προεδρίας και αναμένεται επόμενη στη Λισσαβόνα τον Οκτώβριο με πρωτοβουλία της Πορτογαλίας. 

Όπως είπε ο υποργός Υγείας, η αγωνία είναι κοινή και συνίσταται στην πρόσβαση των πολιτών στα καινοτόμα φάρμακα, με τεκμηριωμένo κλινικό όφελος και θετική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου και την ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά και στην προφανή ανάγκη, να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που υπάρχουν σε όλες τις χώρες και να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας .

Ο κος Ξανθός πρόσθεσε ότι το σημερινό νομικό καθεστώς προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, οι προσπάθειες παράτασης της περιόδου προστασίας, η τάση «ορφανοποίησης» αρκετών φαρμάκων, είναι σε ανισορροπία με την προσβασιμότητα και την προσιτή τιμή των φαρμάκων, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα φάρμακα για την πλήρη ίαση των πασχόντων από χρόνια ηπατίτιδα C , τα οποία έχουν απαγορευτική τιμή αποζημίωσης για την πλήρη κάλυψη όλων των ασθενών που έχουν θεραπευτική ένδειξη.

Οι εμπειρίες κάθε χώρας μπορεί να διαφοροποίουνται, αλλά μπορορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σε όλες τις χώρες με την ανάπτυξη των συστημάτων Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας ( ΗΤΑ) , συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που μπορούν να «φιλτράρουν» αποτελεσματικά την προκλητή ζήτηση , διαδικασιών τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων και να αναβαθμίσουν τη φαρμακευτική πολιτική κάθε κράτους μέλους.

Είναι σημαντικό τόνισε ο κος Ξναθός, για την ΕΕ, να ενισχυθούν μηχανισμοί συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών σ’ αυτόν τον τομέα, περιορίζοντας τη δυνατότητα της φαρμακοβιομηχανίας να εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα ή μονοπωλιακή θέση της στην αγορά και να ασκεί πιέσεις, να απειλεί με αποσύρσεις, να θέτει σε μειονεκτική θέση τους ασθενείς και τα Συστήματα Υγείας ολόκληρων χωρών. Είναι επίσης σημαντική η υιοθέτηση της έννοιας της «προστιθέμενης αξίας» της φαρμακευτικής καινοτομίας , που εμπεριέχει , πέραν των κλινικών και οικονομικών δεδομένων , διαστάσεις κοινωνικές , βιοηθικές και ανθρωπιστικές .

Ο κος Ξανθός έκανε κριτική στα μέτρα λιτότητας των προηγούμενων χρόνων, που οδήγησαν στη δραματική μείωση πόρων για την υγεία και πάρα τη μείωση της εξωνοσοκομειακής δαπάνης, ο όγκος των συνταγών παραμένει ο ίδιος, χωρίς μάλιστα να αυξηθεί η διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά.

Τέλος, ο υπουργός υγείας δηλώνοντας αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των διεργασιών μεταξύ των χωρών και ότι η συνάντηση των αξιωματούχων των χωρών, θα δώσει ώθηση σε νέες πρωτοβουλίες ενισχυτικές και υποστηρικτικές αλλά θα γίνει και το έναυσμα σε άλλες χώρες, ίσως με μεγαλύτερο ειδικό βάρος και επιρροή στα οικονομικά και πολιτικά δρώμενα της Ευρώπης , να συνεχίσουν την κοινή προσπάθεια και να αναλάβουν συντονιστικούς ρόλους επ’ωφελεία όλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου