Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Ζει και βασιλεύει η διαφθορά στην ΥγείαHealth view.gr

Μία θέση στο “βάθρο” της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης κατέκτησαν για ακόμη μία φορά τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς μαζί με τους ΟΤΑ και τη Δικαιοσύνη, “κατάφεραν” να συγκεντρώσουν και μέσα στο 2015 την πλειονότητα των καταγγελιών που έφθασαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. από πολίτες.

Αφήνοντας πίσω τους ακόμη και παραδοσιακά “κάστρα”, όπως είναι τα Υπουργεία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα νοσηλευτικά ιδρύματα βρέθηκαν στην τρίτη θέση μεταξύ των φορέων του Δημοσίου που μπήκαν στο μικροσκόπιο των αρχών για την εξέταση περιστατικών αδιαφάνειας, παρατυπιών και παραβίασης της αρχής της νομιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη νέα Έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) που παρέδωσε στον Πρωθυπουργό η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, οι καταγγελίες που έγιναν για τα νοσοκομεία αφορούν περίπου το 10,8% του συνόλου (42 από τις 389), με τον τομέα της Δικαιοσύνης να έχει στο “ενεργητικό” του μόλις 4 παραπάνω και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έρχονται στην πρώτη θέση με 88 καταγγελίες.

Έχει ενδιαφέρον πάντως πως όχι μόνο τα παράπονα που σχετίζονται με τα νοσοκομεία, αλλά και όλες οι καταγγελίες που έφθασαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εμφανίζεται μειωμένος συγκριτικά με την περσινή χρονιά (από 550 έπεσαν στις 389), γεγονός που σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης πρέπει να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, στην “αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση των καταγγελιών”.

Τα ευρήματα του ΣΕΕΔΔ

Τα στοιχεία από την Αστυνομία αφορούν ωστόσο μία μόνο από τις πλευρές που φωτίζονται στην Έκθεση του ΣΟΕΕ, δεδομένου ότι σε αυτή περιλαμβάνονται τα πεπραγμένα από μία σειρά σωμάτων ελέγχου, όπως είναι το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆∆), το Σώμα Εποθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και η Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ).

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των 462 επιθεωρήσεων που ολοκλήρωσε ο ΣΕΕΔ μέσα στο 2015, το 4,13% αφορούσε τον τομέα της Υγείας- Πρόνοιας. Μεταξύ των σημαντικότερων, δε, υποθέσεων, στην έκθεση μνημονεύεται η υπόθεση σχετικά με τη “νοµιµότητα σύναψης συµβάσεων µεταξύ του Αρεταίειου Νοσοκοµείου, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (αρ. ∆ιακήρυξης 1/2013) µε εταιρείες για την προµήθεια ραµµάτων, σε τιµές ανώτερες κατά 200-3500% αυτών του Παρατηρητηρίου Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)”, καθώς και η εξέταση καταγγελιών “αναφορικά µε τη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού φυσικοθεραπευτηρίου µε το ΙΚΑ για παροχή φυσικοθεραπειών προς τους ασφαλισµένους του, το οποίο ανήκει σε σύζυγο υπαλλήλου ΕΟΠΥΥ”.

Τα ευρήματα του ΣΕΥΥΠ

Πλούσιο ήταν ωστόσο και το έργο του ΣΕΥΥΠ, αφού η υπηρεσία εξέδωσε 499 εντολές για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων, ενώ παράλληλα έβγαλε 234 πορίσματα και ξεκίνησε τη διερεύνηση περισσότερων από 100 υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, από την “τσιμπίδα” του Σώματος δεν γλίτωσαν ούτε οι Δημόσιες Νοσηλευτικές Μονάδες και τα Νοσοκομεία, αλλά ούτε και οι Ιδιωτικές Κλινικές, με τους ράμπο της υγείας να πραγματοποιούν δεκάδες ελέγχους για την διερεύνηση των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών, τη διαχείριση των αποβλήτων τους, αλλά και τον ενδεχόμενο χρηματισμό γιατρών (στο ΕΣΥ) και τη νομιμότητα λειτουργίας τους (ΝΠΙΔ).

Παρά τα σημαντικά προβλήματα στελέχωσης του ΣΕΥΥΠ, δε, και την άμεση ανάγκη να προκηρυχθούν θέσεις επιθεωρητών, μέσα στο 2015 έγινε εφικτό να ξεκινήσει και η τμηματική έκθεση του πολυσυζητημένου οικονομικού- διαχειριστικού ελέγχου για την επικοινωνιακή εκστρατεία του ΚΕΕΛΠΝΟ για την τριετία 2012-2014.

Τα ευρήματα του ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ

Από “διογκωμένες” χρεώσεις, μέχρι και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων σε άτομα που είχαν φύγει από ζωή και δήλωση εικονικών επισκέψεων ασθενών προκειμένου να δικαιολογηθούν οι επισκέψεις που θα χρεώνονταν στον ΕΟΠΥΥ “ψάρεψε” από την πλευρά της η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ.

Παρά τα σημαντικότατα προβλήματα που και εκείνη αντιμετωπίζει -τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και τχνικών μέσων- η υπηρεσία προχώρησε μέσα στην περασμένη χρονιά σε 267 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι 42 σε ιδιωτικές κλινικές, οι 102 σε γιατρούς, οι 50 σε φαρμακεία και οι σε 20 διαγνωστικά εργαστήρια. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις υπερχρεώσεις ασφαλισµένων από τους παρόχους υγείας και στην παράτυπη χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων συνταγογράφησης από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας.

Αξίζει να αναφερθούν κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αφορούν:

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: Σε φαρµακείο διαπιστώθηκε εκτέλεση συνταγών φαρµάκων (παρεντερικής διατροφής) µετά το θάνατο των ασφαλισµένων και µε τη διαµεσολάβηση της προµηθεύτριας εταιρείας, χωρίς οι ασφαλισµένοι να εχουν επισκεφθεί το φαρµακείο.

ΙΑΤΡΟΙ: ∆ιαπιστώθηκε ότι γυναικολόγος χρέωνε τον ΕΟΠΥΥ (από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2014) µε εικονικές επισκέψεις, συνταγογραφώντας παράλληλα εξετάσεις που δεν εκτελούνταν προκειµένου να δικαιολογήσει τις 200 επισκέψεις κάθε µήνα που χρέωνε στον ΕΟΠΥΥ.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ- ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, χρέωση ασθενούς µε ταινίες σακχάρου, ενώ δεν έπασχε από διαβήτη, αλλά και προβλήµατα στις συνθήκες νοσηλείας και διαµονής των ασθενών.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο της έκθεσης: “Η εικόνα που αποκόµισε ο έλεγχος ήταν: Εκπρόσωποι εταιρειών να κατακλύζουν ∆ηµόσια Νοσοκοµεία ή Ιδιωτικές Κλινικές, να συνεννοούνται απευθείας µε τους ιατρούς, να λαµβάνουν τα στοιχεία των ασφαλισµένων και τα βιβλιάρια τους και ο ασφαλισµένος να παραλαµβάνει «προϊόντα» χωρίς να γνωρίζει τι του έχει γράψει ο ιατρός, τι έχει εγκρίνει ο ελεγκτής και τι 183 παραλαµβάνει, µε την απευθείας διαµεσολάβηση του προµηθευτή και βέβαια δεν γνωρίζει τι έχει επιβαρυνθεί ο ΕΟΠΥΥ”.

Σε ό,τι αφορά τις “ποινές”, όπως γνωστοποιήθηκε από την ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ, στο 76,92% των περιπτώσεων εκδόθηκε απόφαση επιβολής κυρώσεων και επιβλήθηκαν από τη Γενική Επιθεωρήτρια χρηµατικά πρόστιμα ύψους 1.143.728,22 ευρώ (33 φαρµακεία, 70 ιατροί, 3 Ιδιωτικές Κλινικές, 3 ∆ιαγνωστικά Εργαστήρια κα). Έγινε επίσης καταλογισµός ζηµίας στον ΕΟΠΥΥ για 23 συµβεβληµένους ιατρούς, και σε 16 περιπτώσεις για καταχρηστικές χρεώσεις Ιδιωτικών Κλινικών σε ασφαλισµένους.

Τα έσοδα από τα επιβαλλόµενα χρηµατικά ποσά, υπενθυμίζεται, εισπράττονται από τον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) ή µέσω των λογαριασµών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρµακεία ή τους ιατρούς και τους λοιπούς παρόχους υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 80 του Ν. 3996/2011.

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου