Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

Ιδιωτικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης «φέσωσαν» τον ΕΟΠΥΥ

Φέσι δεκάδων χιλιάδων ευρώ - 

"Φέσι" δεκάδων χιλιάδων ευρώ έχουν βάλει στον ΕΟΠΥΥ ορισμένες ιδιωτικές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης όπως προέκυψε από ελέγχους που διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας. Οι σημαντικότερες παραβάσεις, σύμφωνα με τους επιθεωρητές, είχαν να κάνουν με υπερβολικές και επιπλέον χρεώσεις στις νοσηλείες ασθενών χωρίς να εφαρμόζονται τα Κ.Ε.Ν (κλειστά ελληνικά νοσήλεια), χρεώσεις χρονίων πασχόντων ως νοσηλευόµενων ασθενών µε κλειστά νοσήλεια µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ.

Ακόμη, όπως αναφέρουν οι ελεγκτές, διαπιστώθηκαν υπερχρεώσεις ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ ως ιδιωτών ασθενών κατά τη νοσηλεία τους, µε αιτιολογία νοσηλεία ανώτερη θέση αυτής που δικαιολογεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Γ΄ θέση) ή υπερχρεώσεις σε νοσηλεία σε ΜΕΘ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας). Τέλος διαπιστώθηκε εκτεταμένη συνταγογράφηση και χρέωση διαγνωστικών εξετάσεων και επισκέψεων σε περιπτώσεις κλειστής νοσηλείας, ενώ αυτές συµπεριλαµβάνονται στο κλειστό νοσήλιο, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ και του ασφαλισµένου.

Οι περιπτώσεις που καταγράφονται από τους επιθεωρητές είναι ενδεικτικές των παραπάνω...

* Σε έλεγχο σε Ιδιωτική ψυχιατρική κλινική κατόπιν καταγγελίας 26 ασφαλισµένων στον ΕΟΠΥΥ και ασφαλισµένου στο Υπ. Υγείας για καταχρηστικές χρεώσεις σε βάρος των ασφαλισµένων, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία και διαπιστώθηκαν ιδιωτικές χρεώσεις ασφαλισµένων σε ποσοστό διπλάσιο της συµµετοχής τους (κυρίως ασφαλισµένων ΙΚΑ) έως του ποσού των 300€ κάθε µήνα. Επίσης δηλώθηκε χρέωση ασθενούς µε ταινίες σακχάρου, ενώ δεν έπασχε από διαβήτη.

∆ιαπιστώθηκαν επίσης προβλήµατα στις συνθήκες νοσηλείας και διαµονής των ασθενών στην κλινική. Το Πόρισµα διαβιβάστηκε στο Υπ. Υγείας για ενέργειες οι οποίες ήδη δροµολογήθηκαν.

* Σε επιτόπιο έλεγχο σε ιδιωτική κλινική βρέθηκαν 24 βιβλιάρια στο χώρο της κλινικής που αφορούσαν νοσηλείες ασθενών που είχαν πάρει εξιτήριο πριν την ηµεροµηνία του ελέγχου. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας της κλινικής είχε λήξει. Κατά τον έλεγχο των χρεώσεων φαρµάκων διαπιστώθηκε ότι οι τιµές χρέωσης των φαρµάκων παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προβλεπόµενες.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία για νοσηλεία ασφαλισµένου σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισµένο για τη νοσηλεία του µε χρέωση ΚΕΝ (κλειστό νοσήλειο)και τη νοσηλεία του σε ΜΕΘ(Μονάδα Εντατικής Θεραπείας), του ποσού των 31.628,4 € και στον ΕΟΠΥΥ του ποσού των 4.056.19 €.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία του ασφαλισµένου σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισµένο 5.000 ευρώ για τη νοσηλεία του.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση του ασφαλισµένου για τη νοσηλεία µε χρέωση ΚΕΝ, σε ΒΟΧ Παίδων του ποσού των 1.400 €.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία από την Ιταλική Πρεσβεία σχετικά µε τον έλεγχο των χρεώσεων (49.686,27 ευρώ) από ιδιωτική κλινική Αθηνών που αφορούν τη νοσηλεία Ιταλού υπηκόου. Ο ασθενής διεκοµίσθη σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο της Αθήνας από το ΚΥ Πάρου, µε το ασθενοφόρο αεροσκάφος, που ανήκει στο «Βελέντζειο Ίδρυµα Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου», µε συνοδεία ιατρού, µε διάγνωση πιθανή υπαραχνοειδή αιµορραγία. Σύµφωνα µε την κατάθεση του Νευροχειρουργού, ∆/ντη Ν/Χ του Νοσοκοµείου ο ασθενής µε υπογραφή της συζύγου του αυθηµερόν και παρουσία και σύµφωνη γνώµη του εκπροσώπου της Ιταλικής πρεσβείας εξήλθε από το Νοσοκοµείο και µεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική Αθηνών αφού πρώτα ενηµερώθηκε αρµοδίως ότι ο εµβολισµός που είχε ανάγκη δεν γίνεται στο Νοσοκοµείο, η δε χειρουργική επέµβαση θα εγένετο σε προγραµµατισµένη βάση µετά από 5µερο µε άµεσο κίνδυνο της ζωής του ασθενούς για επαναιµορραγία.

Για τη νοσηλεία του Ιταλού υπηκόου στο Νοσοκοµείο και στο ιδιωτικό θεραπευτήριο δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες, που προβλέπονται και περιγράφονται στο αρ 29550/25-5-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά µε οδηγίες προς τις συµβεβληµένες µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές για παροχή υγειονοµικής περίθαλψης σε Ευρωπαίους ασφαλισµένους (ηλεκτρονική αναγγελία, έκδοση εισιτήριου από την κλινική επίδειξη Ε.Κ.Α.Α ή Π.Π.Α, συµπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Α), µε αποτέλεσµα η νοσηλεία του να διέπεται από ιδιωτικό χαρακτήρα και όχι από αυτόν που περιγράφεται στην ανωτέρω εγκύκλιο και στο ΦΕΚ 1233/11-4-2012 ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ και αφορά τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΠΥ και αντίστοιχα τους Ευρωπαίους Πολίτες και έτσι να µη µπορεί να αποζηµιωθεί για το ποσό που χρεώθηκε.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική κλινική. Η ιδιωτική κλινική προέβη σε καταχρηστική χρέωση στον ασφαλισµένο για τη νοσηλεία του µε χρέωση ΚΕΝ και ηµερήσιο νοσήλιο, του ποσού των 1.981,58 €.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική κλινική που χρεώθηκε 8.924,63 ευρώ ενώ µετά την επεξεργασία των στοιχείων θα έπρεπε να χρεωθεί 1.493,46 ευρώ.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 81.997,71 ευρώ ενώ µετά την επεξεργασία των στοιχείων θα έπρεπε να χρεωθεί 9.448 ευρώ. *∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 2.400 ευρώ, ενώ µετά την επεξεργασία των στοιχείων δεν έπρεπε να χρεωθεί καθόλου γιατί επρόκειτο για καρδιοχειρουργική επέµβαση.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική που χρεώθηκε 32.592,37 ευρώ ενώ µετά την επεξεργασία των στοιχείων η οφειλή του θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσό των 2.230,59 ευρώ.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική και διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκε 4.588,40 ευρώ, ενώ µετά την επεξεργασία των στοιχείων η οφειλή του θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσό των 264,68 ευρώ.

* ∆ιερευνήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη νοσηλεία ασφαλισµένου του ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτική Κλινική, στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και διαβίβαση στην ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ από τη ∆/νση Οικονοµικής Αστυνοµίας. Προέκυψε ζηµίωση του ΕΟΠΥΥ από τη µη νοσηλεία του σε Γενική Κλινική κατά το ποσό των 2.155, 15 ευρώ συν το ποσό που αντιστοιχεί σε µία ηµέρα νοσηλείας του ΚΕΝ Π03Χα. Επίσης, για τον ίδιο ασφαλισµένο έτερη Ιδιωτική κλινική, στην οποία νοσηλεύθηκε, χρέωσε καταχρηστικά τον ΕΟΠΥΥ µε 600 ευρώ.

Πηγή newpost.gr

2 σχόλια:

  1. ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟΘΕΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΩΣΑΤΕ.ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΖΙΡΟ 3000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ CLAW BACK ΕΛΕΟΣ ΠΟΙΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ??

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Τα Κεντρα Αποκαταστασης που ειναι??

    ΑπάντησηΔιαγραφή