Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016

Πολιτική Υγείας με «μπαλώματα»


Στην… παράταση στέλνει μια σειρά βασικών λειτουργικών θεμάτων η Αριστοτέλους, με μία τροπολογία που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε την Τετάρτη.

Στο νόμο με το μακροσκελές τίτλο «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού […] και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ», εντάχθηκε και η τροπολογία, η οποία περιλαμβάνει 7 διαφορετικά σημεία, 5 εκ των οποίων προβλέπουν την παράταση διαδικασιών, συμβάσεων, θητειών…

Ειδικότερα, στην τροπολογία παρατείνονται:

Οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους. Με τις διαπραγματεύσεις για τις νέες συμβάσεις να έχουν αποδώσει καρπούς μόνο σε ό,τι αφορά το διαγνωστικό έργο, τυπικά η παράταση, έως τέλη Οκτωβρίου, έχει ήδη ανακοινωθεί (εδώ). Με τη ρύθμιση αυτή επικυρώνεται και τυπικά, εν αναμονή του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων, στις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Virus, δεν αποκλείεται να εμπλακεί πιο ενεργά το Υπουργείο Υγείας

Η «επιτροπή παρατηρητήριου τιμών, έως τέλους του έτους. «Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει, προς όφελος της δημόσιας υγείας, την κάλυψη των ζωτικών λειτουργικών αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων μέχρις ότου καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των κεντρικών διαγωνισμών ή/και των διαγωνισμών των δημόσιων νοσοκομείων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να εμποδίσει ενορχηστρωμένες πρακτικές εκ μέρους των προμηθευτών. Σημειώνεται ότι με τη λειτουργία της επιτροπής και μόνο από τη διαπραγμάτευση της προμήθειας φίλτρων αιμοκάθαρσης, έχουν μέχρι στιγμής εξοικονομηθεί 5 εκατ. €», αναφέρει το Υπουργείο.

Διάταξη που αφορά στον εφοδιασμό δημόσιων δομών ΠΦΥ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επέκταση της παράτασης που δόθηκε με το ν. 4366/2016. Στόχος της παραγράφου «Παράταση Εφοδιασμού Κέντρων Υγείας», είναι «να εξασφαλιστεί η ομαλότητα του εφοδιασμού των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΠΕΔΥ, έως ότου ολοκληρωθεί η προσαρμογή των Δ.Υ.Πε. στο νέο πλαίσιο λειτουργίας τους, οπότε και θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα».

Όσες μετακινήσεις λήγουν ή έχουν λήξει, μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες, λόγω ελλείψεών σε προσωπικό.

Η θητεία 884 Επικουρικών Ιατρών και 623 ατόμων Επικουρικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε νοσοκομεία και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, έως τις 30/09/2017.

Πέραν των παρατάσεων, με την τροπολογία θεσμοθετείται η ίδια διαδικασία σε όλες τις κρίσεις ιατρών. Ειδικότερα, ταυτίζεται ο τρόπος λειτουργίας των εκλεκτορικών σωμάτων προσλήψεων κρίσεων ιατρών των Δ.Υ.Πε., των εκλεκτορικών σωμάτων επιλογής διευθυντών και συντονιστών διευθυντών των δημόσιων νοσοκομείων και των αντίστοιχων εκλεκτορικών σωμάτων του ΕΚΑΒ, με αυτόν των συμβουλίων προσλήψεων κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ακόμη, νομιμοποιούνται οι δαπάνες των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., που πραγματοποιήθηκαν έως το τέλος Ιουνίου 2016 και αφορούσαν στην κάλυψη των αναγκών τους, ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των παρόχων.

1 σχόλιο: