Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Δεν θα γράφουν πλέον εμβόλια για αλλεργίες οι ΩΡΛ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Ταχ.Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι 
Ταχ.Κώδικας: 15123 
Πληροφορίες: Ν.Οικονόμου Τηλ.: 210 8110667,ΦΑΞ: 210 8110694 
E-mail:d6@eopyy.gov.gr 

Αθήνα 21-7-2016 

Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/23686 
ΠΡΟΣ 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ 
2. Δ/νση Πληροφορικής 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.Γραφείο Προέδρου 
2.Γραφείο Αντιπροέδρου 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4.Τμήμα Εκκαθάρισης & Ελέγχου Συνταγών της Δ/νσης Φαρμάκου Πειραιώς 181, 11853 ΑΘΗΝΑ 
5. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3,10675 Αθήνα 
6. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, 11854 Αθήνα 
7.ΥΠΕΔΥΦΚΑ Μενάνδρου 64 104 32 Αθήνα 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διάθεση συνταγολογίων Ενιαίου Τύπου (για χειρόγραφη συνταγογράφηση) σε ιατρούς ΩΡΛ » 

Σχετικά:
1. Το υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.8147/25-2-2013 έγγραφό μας 
2. Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αριθμ.πρωτ.Γ3γ/ΓΠ/36729/13-6-2016 
3. Η υπ’αριθμ.1008/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 

Σε συνέχεια του σχετικού (1) και του υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.7670/21-2-2014 εγγράφου μας, αναφορικά στην χορήγηση συνταγολογίων για χειρόγραφη συνταγογράφηση επανερχόμαστε και σας γνωρίζουμε ότι, με την υπ’αριθμ.1008/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε το υπ’αριθμ.πρωτ.8147/25-2-2013 έγγραφό μας, ως προς τη χορήγηση συνταγολογίων σε ιατρούς ΩΡΛ για την συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης για αλλεργικές παθήσεις. Συνεπώς η εν λόγω ειδικότητα ιατρών δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στις ειδικότητες που είχαν ορισθεί με τα υπ’αριθμ.πρωτ οικ.8147/25-2-2013 και οικ.7670/21-2-2014 έγγραφα μας και δεν είναι δυνατόν να τους χορηγούνται συνταγολόγια για χειρόγραφη συνταγογράφηση εμβολίων απευαισθητοποίησης για αλλεργικές παθήσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 

Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου