Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Στο 8,4% του ΑΕΠ η δαπάνη Υγείας στην Ελλάδα - 1.678 ευρώ ανά κάτοικο, με 2.773 ευρώ στην Ευρώπη

Μέσα σε οκτώ χρόνια η χώρα μας πέρασε με ευκολία από το ένα άκρο στο άλλο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση, έναντι της μεγαλύτερης αύξησης έως το 2008...
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - ΙΑΤRONET

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Υγεία το 2018.

Στην ετήσια έκθεση “Health at a Glance”, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε δαπάνες Υγείας. Για την περίθαλψη των πολιτών διατίθεται το 8,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), όταν το μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι 9,6%.

Με σταθμισμένες τιμές, οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως για την υγεία κάθε Έλληνα αντιστοιχούν ετησίως 1.678 ευρώ, όταν η μέση κατά κεφαλή δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 2.773 ευρώ.

Η βουτιά του ΑΕΠ της χώρας μας, εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης, αλλοιώνει στην ουσία την πραγματική της θέση ως προς τη δαπάνη Υγείας. Οι πιο φτωχές χώρες, δηλαδή, έχουν στην πραγματικότητα ακόμη χειρότερη θέση.

Ευμάρεια

Ενδεικτικό είναι το ότι η Σλοβενία βρίσκεται κάτω από την Ελλάδα σε δαπάνες Υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ (8%), αλλά η κατά κεφαλή δαπάνη στη συγκεκριμένη χώρα ξεπερνά σημαντικά τη δαπάνη στην Ελλάδα (2.023 ευρώ, έναντι 1.678).

Μία ακόμη ενδεικτική περίπτωση είναι το Λουξεμβούργο. Αν και έχει την υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη Υγείας στην Ευρώπη (4.713 ευρώ), εμφανίζει μία από τις χαμηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (6,1%). Η διαφορά αυτή απεικονίζει την οικονομική ευμάρεια της συγκεκριμένης χώρας.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα έχει υποστεί απώλεια του ΑΕΠ περίπου κατά 25% στα χρόνια της κρίσης. Αυτό σημαίνει πως, σε απόλυτες τιμές, οι δαπάνες Υγείας είναι σημαντικά μειωμένες τα τελευταία χρόνια, παρότι το ποσοστό ως προς το ΑΕΠ έχει μικρές αυξομειώσεις.

Ανελαστικές

Οι ανάγκες των πολιτών, εξάλλου, είναι ανελαστικές και δεν εξαρτώνται από τη διακύμανση του ΑΕΠ. Για τον λόγο αυτό, η Ελλάδα παρουσιάζει τις υψηλότερες πληρωμές από την τσέπη των πολιτών για υπηρεσίες περίθαλψης (34,3% έναντι 14,5% του μέσου ευρωπαϊκού όρου).

Το πώς έχει εξελιχθεί, δε, η δαπάνη Υγείας προκύπτει σαφώς και από το παρακάτω γράφημα του ΟΟΣΑ, στο οποίο απεικονίζεται η πραγματική κατά κεφαλή δαπάνη 2009 – 2017. Η Ελλάδα κατέχει τη χειρότερη θέση, με μείωση της τάξης του 8,7%, έναντι μέσης αύξησης 0,6% που παρατηρήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των “28”.

Οι συντάκτες της έκθεσης, πάντως, σημειώνουν πως μέχρι το 2009, η Ελλάδα εμφάνιζε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη δαπάνη Υγείας. Με απλά λόγια, μέσα σε οκτώ χρόνια η χώρα μας πέρασε με ευκολία από το ένα άκρο στο άλλο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου