Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Χωρίς εκπλήξεις ο προϋπολογισμός στο Φάρμακο


Στα ίδια, περίπου, επίπεδα θα κινηθεί η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη και το 2019, παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις της αγοράς για σεβασμό στις ανάγκες των ασθενών και αναδιαμόρφωση του ύψους του προϋπολογισμού σε ρεαλιστικά επίπεδα.

Το προσχέδιο του πρώτου μεταμνημονιακού κρατικού προϋπολογισμού κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της Τετάρτης και αναμένεται στην Ολομέλεια προς ψήφιση στις 18 Δεκεμβρίου.

Η εισηγητική έκθεση κάνει λόγο, ειδικότερα, για συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης των παρόχων υγείας σε δεδουλευμένη βάση, εντός του ορίου των 2.001 εκατ. ευρώ και 1.455 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, κυρίως με τη χρήση των μηχανισμών αυτόματων επιστροφών (clawback) και του κλιμακούμενου ποσοστού επιστροφής (rebate).

Ταυτόχρονα, στο κομμάτι των διαρθρωτικών μέτρων, επισημαίνεται η παγίωση της νέας φαρμακευτικής πολιτικής. Προτεραιότητα δίνεται στην εδραίωση του νεοσύστατου μηχανισμού για την Αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας και των τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), σε συνδυασμό με τη διαπραγμάτευση προσιτών τιμών για τα ακριβά φάρμακα για τα οποία παρέχεται αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ και τη δημιουργία επιπλέον υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Οριακά – σχεδόν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα – μειώνονται, στο μεταξύ, οι δαπάνες για τα δημόσια νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Συνολικά, για το υπουργείο Υγείας ο προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις 3.884.312.000 ευρώ, με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να μειώνεται κατά 5 εκ. ευρώ, αλλά την εθνική συμμετοχή να παραμένει σταθερή.

Αναλυτικά:

Για το υπουργείο Υγείας προβλέπονται συνολικά πιστώσεις 3.884.312.000 ευρώ, συγκεκριμένα 3.824.312.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό και 60.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, τα δημόσια νοσοκομεία και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αναμένεται στο τέλος του 2018 να εμφανίσουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 161 εκατ. ευρώ, ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο μεσοπρόθεσμο 2019-2022. Ως προς τα έσοδα, σημειώνεται ότι αν και οι συνολικές μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ήταν μειωμένες σε σχέση προς τα αντίστοιχα μεγέθη του 2017, οι επιδράσεις από την εν λόγω μείωση εμφανίζονται εξισορροπημένες από την περαιτέρω ομαλοποίηση των μεταβιβάσεων του ασφαλιστικού συστήματος (ΕΟΠΥΥ).

Στο έτος 2019 προβλέπεται η εμφάνιση θετικού δημοσιονομικού αποτελέσματος ύψους 96 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη αυξημένων πληρωμών κατά 1.074 εκατ. ευρώ, σε σχέση προς τα αντίστοιχα μεγέθη του μεσοπρόθεσμου (2.283 εκατ. ευρώ), καθώς στο σκέλος των πληρωμών έχουν ενσωματωθεί το σύνολο των αντικριζόμενων εξόδων και οι εκτιμώμενες απλήρωτες υποχρεώσεις στο τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η εν λόγω εξέλιξη, αν και συμβάλλει στη διαμόρφωση αρνητικού ταμειακού αποτελέσματος ύψους 600 εκατ. ευρώ, συνδυάζεται με μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων ύψους 696 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αναμένεται να συνεισφέρει στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των δημόσιων νοσοκομείων, αναφέρει η εισηγητική έκθεση, παρόλο που η κρατική χρηματοδότηση είναι μειωμένη.

Διαρθρωτικά μέτρα

Στο οικονομικό έτος 2019 το υπουργείο Υγείας αναμένεται, μεταξύ άλλων, να συνεχίσει σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων για: α) τη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ με την επιπλέον επέκταση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) και την αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, β) τη λειτουργική υποστήριξη (ενίσχυση του ΕΣΥ με επιπλέον ανθρώπινους και υλικούς πόρους) του πολιτικού σχεδίου της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού και της ισότιμης υγειονομικής φροντίδας των ανασφάλιστων πολιτών, γ) την παγίωση της νέας φαρμακευτικής πολιτικής με προτεραιότητα στην εδραίωση του νεοσύστατου μηχανισμού της αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας και των τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), σε συνδυασμό με τη διαπραγμάτευση προσιτών τιμών για τα ακριβά φάρμακα για τα οποία παρέχεται αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, και τη δημιουργία επιπλέον υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δ) την τροποποίηση των Οργανισμών των νοσοκομείων, ε) την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Συστήματος Υγείας, στ) την έμφαση στον καθολικό εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού και την αναβαθμισμένη υγειονομική φροντίδα των προσφύγων-μεταναστών.

Το 2019 αναμένεται και η έναρξη της λειτουργίας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ν. 4472/2017), η οποία στοχεύει στη δημιουργίας ενός κεντρικού συστήματος προμηθειών, αναφερόμενο στο σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του συστήματος ΠΦΥ, καθώς και των λοιπών δομών παροχής φροντίδας υγείας.

ΕΟΠΥΥ

Ο οργανισμός αναμένεται να εμφανίσει θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 322 εκατ. ευρώ το 2018. Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε τρίτους, η οποία εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί τόσο μέσω της επιτάχυνσης των πληρωμών από τα ταμειακά του διαθέσιμα, όσο και από το συμψηφισμό υποχρεώσεων του οργανισμού με οφειλόμενα ποσά από τους μηχανισμούς αυτόματων επιστροφών και κλιμακούμενου ποσοστού επιστροφής (rebate και clawback). Αντίστοιχα, για το 2019, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 269 εκατ. ευρώ.

Επίσης, διασφαλίζεται η ροή των ασφαλιστικών εισφορών από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην ομαλή εξυπηρέτηση των πληρωμών του φορέα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του, όσο και των υποχρεώσεών του προς τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Εποπτευόμενοι φορείς

Τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του υπουργείου Υγείας, αναμένεται να εμφανίσουν τόσο για το 2018 όσο και για το 2019 θετικό αποτέλεσμα ύψους 19 εκατ. ευρώ, προερχόμενο κατά κύριο λόγο από τον ΕΟΦ.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ για το έτος 2018 αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ, οφειλόμενο σε δαπάνες για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, το οποίο θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα, ενώ για το έτος 2019 προβλέπεται ισοσκελισμένο αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου