Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙΑΣΙΕ: ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 22 Νοεμβρίου 2018 ψηφίστηκε εντός του Νομοσχεδίου: «Για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών», η τροπολογία για την Ιατρική της Εργασίας.

Για μία ακόμη φορά οι πολιτικοί μας εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και παρ’ όλες τις υποσχέσεις και τα μεγάλα τρανταχτά τους λόγια για την επίλυση του προβλήματος, δεν παρουσίασαν τίποτε διαφορετικό σε σχέση με τα μέχρι τώρα ψηφισμένα από τις προηγούμε-νες κυβερνήσεις νομοσχέδια. Δυστυχώς, αντί το ζήτημα να τεθεί επί τάπητος, οδηγηθήκαμε στον επί τούτου παραμερισμό και υπόκρυψή του, ύστερα από ένα υποτυπώδες ΣΥΑΕ, με απώτερο σκοπό την αντιμετάθεση και επανεμφάνισή του στην πολιτική της επόμενης κυβέρ-νησης.

Την δυσμενή εν λόγω κατάσταση επιδείνωσε άλλη μία Υπουργική Απόφαση με προτάσεις, τυχαιότητας, ασυναρτησίας και ασαφειών, χωρίς καμία νοηματική κατάληξη, στα πλαίσια της οποίας διατυπώθηκε και ο κοινότατος πλέον χαρακτηρισμός του ίδιου τους του ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ως επικουρικού.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον ΓΓ του Υπ. Εργασίας κ. Νεφελούδη και εμπνευστή - συνδη-μιουργό του νομοθετήματος, αν έχει υπολογίσει το κόστος – ζημία του κράτους στην περί-πτωση αποχής των 374 Ιατρών που ασκούν ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ την Ιατρική της Εργασίας από τα καθήκοντά τους, έστω και για το ελάχιστο χρονικό διάστημα του ενός μηνός:

- Πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

- Εργαζόμενοι με μηδενική προστασία στον χώρο εργασίας τους

- Αύξηση εργατικών ατυχημάτων

- Δυσφορία Εταιρειών Ελληνικών, Πολυεθνικών λόγω της αδυναμίας τους να βρουν Ιατρό Εργασίας από τη μία και εκτεθειμένοι έναντι του Νόμου από την άλλη, με κίν-δυνο προστίμου.

Τόσο το Υπουργείο Εργασίας, όσο και οι 150 συνάδελφοι ειδικοί Ιατροί Εργασίας γνωρίζουν πολύ καλά ότι καθίσταται αδύνατον οι παραπάνω συνέπειες να αποτραπούν, ελλείψει της δικής μας παρέμβασης.

Παρά τις αντιξοότητες, εμείς επιθυμούμε και θα επιδιώξουμε να συνεχίσουμε σθεναρά και με υπευθυνότητα το έργο μας, υπενθυμίζοντας και πάλι σε όλους εκείνους που μας αμφισβη-τούν, ότι δεν είμαστε «άρπαγες» ή «σφετεριστές» εργασίας∙ αντίθετα, μοναδική απαίτησή μας είναι να εργαζόμαστε νόμιμα με αξία και τιμή, όπως ακριβώς τόσα χρόνια κάναμε, υπερβαί-νοντας τις πολυποίκιλες αρνήσεις της πολιτικής ηγεσίας, τόσο της κυβέρνησης, με τους σχε-δόν προσβλητικούς νόμους της, όσο και της αντιπολίτευσης, με την σιγήν ιχθύος και την α-δράνειά της, υποχωρώντας σε συντεχνιακές λογικές άλλων εποχών, φαλκιδεύοντας την υγεία των εργαζόμενων της χώρας.

Για την ΕΝΙΑΣΙΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Ζάγκας Κ. Χυτίρογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου