Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Κομισιόν: 12η έκθεση επιτήρησης για την Ελλάδα - Πρωτοβάθμια Φροντίδα, clawback και προμήθειες

 Ποιες είναι οι ημερομηνίες - ορόσημα που έχουν τεθεί και πότε αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Διευθυντής Σύνταξης

Καθυστερεί, λόγω της πανδημίας και του πρόσφατου κυβερνητικού αναχηματισμού, η δημιουργία συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να υποβάλουν σχέδιο νόμου έως τον Δεκέμβριο, με σκοπό να εγκριθεί έως τον Φεβρουάριο, μαζί με τις λοιπές νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των αρχών της ελεγχόμενης πρόσβασης στη νοσοκομειακή περίθαλψη (gatekeeping) και της δημιουργίας μητρώου ασθενών.

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στη 12η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενισχυμένη Επιτήρηση της Ελλάδας. Στην έκθεση, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως η είσπραξη των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback), προχωρεί ικανοποιητικά, αλλά καταγράφονται καθυστερήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές του 2020.

Για τις προμήθειες του τομέα της Υγείας, επισημαίνεται πως αναμένεται να εγκριθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, έως τις 10 Δεκεμβρίου, με τον Οκτώβριο του 2022 να θεωρείται ορόσημο για την επίτευξη του στόχου το 40% των νοσοκομειακών προμηθειών να γίνεται με κεντρική διαδικασία.

Δέσμευση - κατάσταση

Στο κείμενο εργασίας της έκθεσης, παρατίθενται οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση και τα επόμενα βήματα. Παρατίθενται οι διαπιστώσεις ανά δέσμευση:

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τον πλήρη συμψηφισμό και την είσπραξη του clawback έως τον Ιούνιο κάθε έτους, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, η είσπραξη του clawback έχει ομαλοποιηθεί για οφειλές που αφορούν το τρέχον έτος, με τις δυσκολίες να αφορούν τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα:

Όσον αφορά το 2021, η μεθοδολογία που εισήχθη πρόσφατα για συλλογή του clawback από τους παρόχους υπηρεσιών σε κυλιόμενη βάση, αποφέρουν καρπούς και περίπου το 20%, δηλαδή 60 εκατομμύρια ευρώ από το clawback του 2021 έχουν ήδη εισπραχθεί.

Η συλλογή clawback από το 2020 έχει καθυστερήσει για τα φαρμακευτικά προϊόντα και δεν έχει ξεκινήσει για τους παρόχους υπηρεσιών Υγείας, λόγω συνδυασμού τεχνικών περιορισμών και νέων διοικητικών διαδικασιών.

Για τα φαρμακευτικά προϊόντα, το νέο μέτρο εκπτώσεων του clawback με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης των φαρμακευτικών προϊόντων, έχει καθυστερήσει την οριστικοποίηση των προγραμμάτων εξόφλησης με δόσεις: προς το παρόν, περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το ένα τρίτο, δεν έχουν συλλεχθεί ακόμη ή καλύπτονται από προγράμματα δόσεων.

Για άλλους παρόχους, η αύξηση των "πλαφόν" για ορισμένες κατηγορίες, απαιτούν επανυπολογισμό των οφειλόμενων ποσών, επομένως τα προγράμματα δόσεων δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ για το σύνολο του 2020, με το ποσό να ανέρχεται στα 280 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση τις πληροφορίες από την Κυβέρνηση, θα εκδοθεί σύντομα η Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση των πλαφόν του 2020.

Το συνολικό ύψος του clawback παραμένει υψηλό, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και 300 εκατομμύρια για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, αντίστοιχα.

Έχει καταγραφεί μικρή μείωση στο clawback των φαρμακευτικών προϊόντων, κυρίως λόγω της πρόσφατης εξαίρεσης των εμβολίων από τον "κλειστό" προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο συνεπή εφαρμογή των υφιστάμενων διαρθρωτικών μέτρων και για πρόσθετα υποστηρικτικά μέτρα. Μια ισχυρότερη διαπραγμάτευση και η δυνατότητα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), σε συνδυασμό με περισσότερα και υποχρεωτικά πρωτόκολλα, θα συνέβαλαν σε μία ταχύτερη μείωση.

Η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδίως με το άνοιγμα και των 240 νέων μονάδων.

Η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρίσκεται ακόμη σε στάση, με μικρές προόδους τους τελευταίους μήνες, εν μέρει λόγω της πανδημίας. Η προγραμματισμένη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, που ανακοινώθηκε το 2019, εμφανίζει περαιτέρω καθυστερήσεις.

Εκτός από τις σοβαρές προκλήσεις που θέτει η πανδημία και η πρόσθετος χρόνος που απαιτείται, λόγω του πρόσφατου ανασχηματισμού της κυβέρνησης, η μεταρρύθμιση παρουσιάζει καθυστερήσεις και λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού οικογενειακών γιατρών. Το προσωπικό που προστέθηκε πρόσφατα θα επιτρέψει το άνοιγμα περίπου 60 νέων μονάδων, αριθμός που είναι ο μισός σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των μονάδων που εκκρεμούν.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εντείνουν τις προσπάθειες για την αύξηση του προσωπικού που θα μπορούσε να υποστηρίξει καλύτερα τη μετάβαση προς μία ισχυρότερη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Δεσμεύτηκαν να υποβάλουν σχέδιο νόμου έως τον Δεκέμβριο, με σκοπό την εφαρμογή του έως τον ερχόμενο Ιανουάριο ή Φεβρουάριο. Δεσμεύτηκαν, επίσης, να εκδώσουν τη εφαρμοστική νομοθεσία, που απαιτείται για την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια φροντίδα (gatekeeping) και το μητρώο ασθενών, έως την επόμενη έκθεση ενισχυμένης επιτήρησης της Κομισιόν.

Επίτευξη στόχου 40% κεντρικών προμηθειών στο σύνολο των νοσοκομειακών δαπανών, έως τα μέσα του 2022.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται κοντά στην έγκριση και προχωρούν οι διαδικασίες για επίτευξη στόχου κεντρικών προμηθειών στο 40% των συνολικών νοσοκομειακών δαπανών έως τα μέσα του 2022.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν οι Αρχές, το νομοθετικό πλαίσιο για τον Κεντρικό Φορέα Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)ι αναμένεται να εγκριθεί σύντομα. Η κατάθεση έγινε στις 22 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία αναμένεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις αρχές Νοεμβρίου.

Προχωρούν, παράλληλα, οι προμήθειες με το νέο σύστημα και έχει επιτευχθεί ο στόχος του 30% τους τελευταίους μήνες. Από το τέλος του 2021, οι αρχές σχεδιάζουν να προκηρύξουν πρόσθετους διαγωνισμούς αξίας περίπου 280 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη του επόμενου στόχου του 40% στα μέσα του 2022.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου