Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση - Ενημέρωση ΠΑΣΙΔΙΚ (Κατάρτιση Συμβάσεων για το 2014)

Ανακοίνωση - Ενημέρωση


Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με το οποίο Συγκροτείται η Ομάδα Εργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κατάρτιση των νέων συμβάσεων για το 2014 με τους ιδιώτες παρόχους υγείας, προς ενημέρωση σας.


Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Βουγιούκας Ιωάννης Καραμηνάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου