Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Μενάνδρου 34, Αθήνα 

Αθήνα 23/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 12 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ» 

Με τροπολογία-πυροτέχνημα του Υπουργού Υγείας στο άσχετο νομοθέτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», «προβλέφθηκε» η «σύσταση κλάδου ΠΕ ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ)». Όμως η «σύσταση» των «κλάδων» αυτών είναι κενή περιεχομένου. 


Ουδεμία οργανική θέση προβλέπεται στο νομοθέτημα αυτό· αυτές πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον με κοινή υπουργική απόφαση! Ο στόχος είναι προφανής: με το πρόσχημα της σύστασης νέου «κλάδου» στις ΔΥΠΕ, επιχειρείται να ξηλωθεί το σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας του ΕΟΠΥΥ, συμπαρασύροντας τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού, με την κατάργηση των θέσεών τους. Λησμονούν όμως στο Υπουργείο πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη κρίνει, σε πρόσφατη απόφαση της Ολομελείας του, ότι «για τον ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και την διοικητική αναδιοργάνωσή του, [...] οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει να εισάγονται με τήρηση των συνταγματικών αρχών, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται να διασφαλίζονται η ορθολογική, αποτελεσματική και διαρκής λειτουργία της Διοικήσεως και η παροχή των υπηρεσιών που επιβάλλεται να εξασφαλίζονται για τους διοικουμένους στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου. Στις υπηρεσίες αυτές, όπως προκύπτει σαφώς από τα άρθρα 21 § 3 και 22 § 5 του Συντάγματος, περιλαμβάνονται ασφαλώς και οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, οι οποίες μάλιστα, λόγω της πρόδηλης σημασίας τους για τους πολίτες, ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του κοινωνικού κράτους.

Το σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας ούτε μπορεί να καταργηθεί, ούτε μπορούν να αλλοιωθούν οι ήδη θεμελιωμένες εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στον ΕΟΠYΥ, με την απλή εξαγγελία μελλοντικής σύστασης οργανικών θέσεων σε άλλο οργανισμό! Είναι λοιπόν φρούδες οι ελπίδες του Υπουργείου ότι θα μπορέσει με πρόχειρες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή, να ξηλώσει το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας της χώρας. Μονομερείς ενέργειες, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, όπως αυτές που επιχείρησε το Υπουργείο με την τροπολογία αυτή, ασφαλώς θα πέσουν στο κενό.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται για δωρεάν δημόσια ΠΦΥ χωρίς απολύσεις και με ανοιχτές Δημόσιες Δομές 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π.ΨΥΧΑΡΗΣ       ΔΗΜ.ΛΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου