Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Προσφυγές για το Rebate και το Clawback

Παρατίθενται η γνωμοδότηση του Χ. Πολίτη, νομικού συμβούλου του ΠΙΣ η οποία είναι και η άποψη πολλών καταξιωμένων νομικών. Αντιθέτως, ο ΙΣΑ εκφράζει άλλη ( φιλοκυβερνητική ;) άποψη ?!ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ REBATE KAI TO CLAWBACK 

Με ανακοινώσεις τους διάφοροι φορείς καλούν τα μέλη τους, εφόσον το επιθυμούν, να απευθυνθούν σε δικηγορικά γραφεία προκειμένου να ασκήσουν προσφυγή ή και αναστολή εκτελέσεως κατά των «ενημερωτικών» σημειωμάτων που καθένας έλαβε για το rebate και το clawback.

Ήδη αίτηση ακυρώσεως κατά των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που αποτέλεσαν το έρεισμα αυτών των ατομικών ενημερωτικών σημειωμάτων έχουν ασκήσει ο ΙΣΑ (κατά του rebate), αλλά και άλλες ενώσεις. Κάποιες εξ αυτών έχουν ήδη εκδικαστεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η άσκηση προσφυγής είναι το ενδεδειγμένο ένδικο μέσο. Η εκδίκαση αυτής μπορεί να προσδιοριστεί όμως μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο η παράλληλη άσκηση αναστολής εκτελέσεως, και η αποδοχή αυτής, θα απαλλάξει τον ιατρό ή εργαστήριο ή ιατρική εταιρεία, από την υποχρέωση καταβολής. Πιθανότητες επιτυχίας κρίνουμε ότι υπάρχουν μόνο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απόδειξης ότι τυχόν καταβολή των επιβαλλομένων ποσών θα οδηγήσει τον συγκεκριμένο φορέα να λειτουργεί κάτω του κόστους ενός αντίστοιχου ορθολογικά οργανωμένου φορέα.

Ο κάθε ιατρός, το κάθε εργαστήριο ή ιατρική εταιρεία θα πρέπει να αποφασίσει ατομικά. 

Σε κάθε περίπτωση, ως μέσο αντίδρασης, πάντως, ο κάθε ιατρός, εργαστήριο ή ιατρική εταιρεία θα μπορούσε να αποστείλει άμεσα στο ΕΟΠΥΥ δήλωση με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός του, ότι τα επιβαλλόμενα ποσά είναι υπέρογκα, ότι η τυχόν καταβολή θα οδηγήσει το φορέα σε πλήρη αδυναμία να εξακολουθήσει να λειτουργεί και ότι δεν συναινεί στο συμψηφισμό των επιβαλλομένων ποσών με υφιστάμενες ή μέλλουσες αμοιβές για ιατρικές πράξεις στους ασφαλισμένους και ότι τα ποσά, εφόσον υποχρεωθεί, τελικώς θα καταβάλει κεχωρισμένα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου