Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Εξακόσιες χιλ. Ευρώ στο Παν/μιο Κρήτης για "Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας" με κωδικό MIS 464637 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου