Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Η πρόταση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ για τη μεταρρύθμιση στον Οργανισμό

FARMAKOPOIOI. Κατά την διάρκεια της συνάντησης της τεχνικής επιτροπής που είχε ο υφυπουργός Υγείας, Αντώνης Μπέζας και ο γενικός γραμματέας Πελοπίδας Καλλίρης, με τους ιατρούς ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Δημήτρης Κοντός έκανε παρέμβαση- πρόταση για την μεταρρύθμιση στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ειδικότερα υπογράμμισε τα εξής: 

«Η παρατεταμένη απεργία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ για πέμπτη εβδομάδα δημιουργεί μείζονα προβλήματα στους ασφαλισμένους. Πολλά ακυρωμένα ραντεβού και Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές με αποτέλεσμα το πιο ευαίσθητο τμήμα των ασφαλισμένων να μην μπορεί να αποζημιωθεί για ασθένεια, εγκυμοσύνη κ.λ.π. . Ο διάλογος που έχει ξεκινήσει με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, έχει ως βάση τρεις αδιαπραγμάτευτες παραδοχές που αποτελούν τα θεμέλια της Μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας:

(α) την μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας,
(β) την ενοποίηση των μονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ και των ΚΥ σε ένα ενιαίο δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και
(γ) την ένταξη των γιατρών στον νέο φορέα με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, εφόσον το επιθυμούν.

Ο διάλογος αποτελεί μονόδρομο και η επιτυχία του εγχείρηματος θα κριθεί από την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Πράγματι, η μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα φέρνει, ανατροπές και αναστάτωση στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των ιατρών.

Ωστόσο, μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή των ιατρών στην τεχνική επιτροπή, μπορούμε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης.

Θέλουμε τους ιατρούς συνεργάτες σε μία από τις πιο κρίσιμες μεταρρυθμίσεις της Υγείας στην Μεταπολίτευση. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο και ο ΕΟΠΥΥ προσέρχονται στο διάλογο με συγκεκριμένες προτάσεις.

Αναφορικά με τους μόνιμους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και ιδίως για εκείνους που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης λόγω της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, προτείνεται να υπάρξει ειδική μέριμνα που θα διασφαλίζει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Όσοι ιατροί επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση θα υπαχθούν στο καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου προσωρινά, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και κρίσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία θα εντάξουν τους ιατρούς σε θέσεις του ΕΣΥ.

Για τους ιατρούς των χειρουργικών ειδικοτήτων μπορεί και πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για πρόσβαση σε χειρουργεία και απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων.

Ειδικότερα όσοι δεν επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και ενταχθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, θα έχουν αυξημένο αριθμό επισκέψεων, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, προτείνουμε την διασφάλιση σύμβασης τριετούς διάρκειας, όπως και το ενδεχόμενο κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών τους.


Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η μεταρρύθμιση γίνεται προς όφελος των ασφαλισμένων. Ο διάλογος μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μία ομαλή μετάβαση στο νέο οργανωτικό και διοικητικό σχήμα της ΠΦΥ προς όφελος των ασθενών χωρίς σοβαρές επιπτώσεις για τους ιατρούς- συνεργάτες του ΕΟΠΥΥ».

Για τους ιατρούς των χειρουργικών ειδικοτήτων μπορεί και πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για πρόσβαση σε χειρουργεία και απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων.

ΙΑΤRONET
Την πρόταση που κατέθεσε στην τεχνική επιτροπή για τις αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ, δημοσιοποίησε την Τρίτη ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Δημήτρης Κοντός.

Ο κ. Κοντός σημειώνει ότι θέλει τους γιατρούς μαζί του στις επικείμενες αλλαγές και εισηγήθηκε τα εξής:

Αναφορικά με τους μόνιμους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και ιδίως για εκείνους που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης λόγω της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, προτείνεται να υπάρξει ειδική μέριμνα που θα διασφαλίζει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Όσοι ιατροί επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση θα υπαχθούν στο καθεστώς του ενιαίου μισθολογίου προσωρινά, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και κρίσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από ειδικά υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία θα εντάξουν τους ιατρούς σε θέσεις του ΕΣΥ.
Χειρουργοί

Για τους ιατρούς των χειρουργικών ειδικοτήτων μπορεί και πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για πρόσβαση σε χειρουργεία και απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων.

Όσοι δεν επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και ενταχθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, θα έχουν αυξημένο αριθμό επισκέψεων, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Ο κ. Κοντός προτείνει τη διασφάλιση σύμβασης τριετούς διάρκειας, όπως και το ενδεχόμενο κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου