Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

ΙΣΑ: Ασθενείς δύο ταχυτήτων και γιατρούς «λογιστές» προβλέπουν τα μέτρα στην Υγεία για το 2014


Ο ΕΟΠΥΥ θα «δωροδοκεί» τους γιατρούς με bonus για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση χωρίς επιστημονικά κριτήρια

Σε ασθενείς δύο ταχυτήτων αναμένεται να οδηγήσουν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ τα μέτρα της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3117/9-12-2013) που θα ισχύσουν από το νέο έτος, σηματοδοτώντας πλέον τον τελικό διαχωρισμό του διαφορετικού δικαιώματος περίθαλψης σε πλούσιους και φτωχούς.

Μετά την πρώτη ταλαιπωρία που δημιούργησε στους ασθενείς η ΥΑ 2219/9-9-2013, τιμωρώντας τους για την επιλογή του πρωτότυπου φαρμάκου, τώρα έρχονται νέα μέτρα αλλαγής στη συνταγογράφηση και βίαιης εισόδου όλων των γενοσήμων αδιακρίτως, χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς και χωρίς επιστημονικά κριτήρια καταλληλότητας του φαρμάκου ανά ασθενή.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8, ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ γιατρός θα δύναταινα συνταγογραφεί το 2014 ανά μήνα το 80% του κόστους των φαρμάκων που συνταγογράφησε το 2013. Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ θα υπολογίζει τη μέση μηνιαία δαπάνη ανά γιατρό το 2013 και θα θέτει, αναλόγως τα όρια μηνιαίας δαπάνης συνταγογράφησης ανά γιατρό για το 2014. Η ΗΔΙΚΑ πρόκειται να προσαρμόσει το σύστημα ηλεκτρονικήςσυνταγογράφησης, έτσι ώστε ο γιατρός να μη μπορεί να συνταγογραφεί, ανά μήνα, φάρμακα, των οποίων ησυνολική δαπάνη υπερβαίνει το 20% του μηνιαίου ορίου του γιατρού που του έχει ορίσει ο ΕΟΠΥΥ. Στα πλαίσια ενός τριμήνου, αν ο γιατρός υπερβεί το όριό του για τους 2 πρώτους μήνες, τότε τον τρίτο μήνα το σύστημα της ΗΔΙΚΑ, θα του παρακρατεί την «υπέρβαση» του 20% των δύο προηγούμενων μηνών και θα μειώνει αντίστοιχα το όριο του μηνιαίου ποσού τον τρίτο μήνα.

Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, ο γιατρός, προκειμένου να είναι σύννομος, καλείται από το 2014, να εξυπηρετεί μερικούς ασφαλισμένους και να αφήνει τους υπόλοιπους να πληρώνουν τα φάρμακά τους από την τσέπη τους.

Παράλληλα, καλείται να αφήσει το ιατρικό του έργο και να μετατραπεί σε λογιστή που θα παρακολουθεί τα ποσοστά της φαρμακευτικής δαπάνης των ασθενών του, για να αποφασίσει -ως λογιστής και όχι ως γιατρός- ποιος θα προλάβει να εξυπηρετηθεί και ποιος θα πέσει στον Καιάδα…με τη σφραγίδα του Νόμου… Για τους νεοεισερχόμενους δε στον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, αναμένεται η επιτρεπόμενη δαπάνη να είναι αντίστοιχη με τον μέσο όρο τη ειδικότητας τους για το έτος.

Πως θα προασπίσουν οι γιατροί μας την υγεία του ελληνικού λαού;

Θα εγκαταλείψουν την ιατρική και θα αναλάβουν την παρακολούθηση των αριθμών στους μέσους όρους της συνταγογραφίας; Αυτό το ρόλο θα αναλάβει ο θεράπων γιατρός;

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι οΕΟΠΥΥ, δύναται στην διάρκεια του έτους, να αναπροσαρμόζει τα όρια που θέτει ανά γιατρό, ανάλογα με το παραγόμενο έργο του και την εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης και ότι θα δώσει bonus στους γιατρούς που «συμμορφώνονται» με τον υποχρεωτικό στόχο των γενοσήμων στο 60%.

Ξεκάθαρα στο νόμο διαφαίνεται, ότι στόχος δεν είναι η οικονομία στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά η βίαιηεφαρμογή του μέτρου χρήσης γενοσήμων, όσο ακριβά ή φθηνά και αν είναι, όσο κατάλληλα ή μη ανά περίπτωση και αν κρίνονται.

Ο γιατρός δεν έχει πια το δικαίωμα να αποφασίσει επιστημονικά, ποιο σκεύασμα ταιριάζει σε ποιον ασθενή, άσχετα με το αν είναι πρωτότυπο ή γενόσημο, αλλά καλείται να συμμετέχει σε μία «νόμιμη» κατευθυνόμενη συνταγογράφηση με κίνητρα και bonus για συγκεκριμένα σκευάσματα.

Ο ΙΣΑ ζήτησε, εδώ και πολλούς μήνες από τον ΕΟΠΥΥ να επιδώσει στο Ιατρικό Σώμα τη λίστα των φθηνών φαρμάκων που αποζημιώνει ο Οργανισμός και να διευκρινίσει σε ποιο βαθμό θα αποζημιώνονται τα υπόλοιπα φαρμακευτικά σκευάσματα, άσχετα με το αν είναι γενόσημα ή πρωτότυπα. Απάντηση δε λάβαμε ποτέ καμία.

Εν όψει αυτών των ολέθριων αλλαγών που επίκεινται, ο ΙΣΑ δηλώνει:

1) Στόχος δεν είναι, το γενόσημο ή το πρωτότυπο, αλλά το κατάλληλο ανά ασθενή εξατομικευμένα φάρμακο. Η συνταγογραφία είναι ιατρική πράξη και δεν εμπίπτει σε λογιστικά κριτήρια.

2) Με αφορμή την υποχρεωτική συνταγογράφηση γενοσήμων στο 60%, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου στον ΕΟΦ και στον ΕΟΠΥΥ: η εισροή αμφιβόλου ποιότητας γενοσήμων από τις τριτοκοσμικές χώρες είναι πολύ επικίνδυνη γιατί φάρμακα φθηνά, ανεξέλεγκτα, με αμφισβητούμενη ποσότητα και καθαρότητα της δραστικής ουσίας και μη ελεγμένες προσμίξεις, μπορεί να επιφέρουν σοβαρές παρενέργειες, αλλά και να οδηγήσουν σε υποτροπή της νόσου και θάνατο. Γι αυτό,δεν επαρκεί ο έλεγχος των φακέλων των φαρμάκων. Ο ΕΟΦ πρέπει να ελέγχει τα ίδια φάρμακακαι να παρακολουθεί την ασφάλεια των χορηγουμένων φαρμάκων μετά την έγκριση της κυκλοφορίας τους (post surveillance studies).

3) Τονίζουμε ότι ο γιατρός δεν είναι λογιστής. Δε θα εγκαταλείψει το ρόλο του θεράποντος για να μετράει αριθμούς. Καλούμε όλους τους γιατρούς μέλη μας να συνεχίσουν να ασκούν το ιατρικό λειτούργημα σύμφωνα με το ήθος, τη δεοντολογία και τις επιστημονικές τους γνώσεις, με άκρωςεπιστημονικά κριτήρια προς όφελος και μόνο των ασθενών τους.

4) Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή: Ο πρώτος και κύριος τρόπος εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης και της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας είναι η σύσταση Οργάνου του Υπουργείου Υγείας που θα ελέγχει τη χορήγηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ στα φαρμακεία και θα επιβάλει ποινές στους παραβάτες του Νόμου 1049/29-4-2013 (άρθρο 96) που μιλά περί υποχρεωτικής προσκόμισης συνταγής για τη χορήγηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

5) Θεραπευτικά Πρωτόκολλα: Μέσα από ειδική ομάδα εργασίας, αγωνιζόμαστε εδώ και πολύ καιρό, μαζί με τις επιστημονικές εταιρείες και την ΗΔΙΚΑ α) για το πλαίσιο παρακολούθησης ενός μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων β) για τη λειτουργία των Πρωτοκόλλων με επαρκήχρόνο προσαρμογής των γιατρών και γ) για την τροποποίηση της συνταγογράφησης ώστε να καταστεί δυνατή η αναγραφή φαρμάκων διαφορετικών πρωτοκόλλων στην ίδια συνταγή.

Όμως στον καθορισμό του Auditing, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της ΥΑ 3117/9-12-2013,θεωρούμε υψίστης σημασίας τη συμμετοχή της εμπειρίας των ίδιων των γιατρών που βρίσκονται στην καθημέρα πράξη τη Συνταγογραφίας μέσα από τους κατά τόπους συλλόγους.

Η μελέτη και η παρακολούθηση της Κλινικής Συνταγογράφησης πρέπει να γίνεται από αυτούς τους γιατρούς που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία της χρήσης της. Έτσι, προτείνουμε να ερωτηθούν οι ίδιοι οι γιατροί μας ανά ειδικότητα, αν μπορούν στην καθημέρα πράξη να εφαρμόσουν τα Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης που τους υποδεικνύονται. Η εμπειρία των γιατρών από την εφαρμογήτου συστήματος πρέπει να γίνει με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, και η συλλογή των απόψεων και των πληροφοριών που θα μας μεταδώσουν, να καταγραφεί από τον ΙΣΑ και τους υπόλοιπους κατά τόπους συλλόγους, ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στουςδείκτεςAUDITτης Κλινικής Συνταγογραφίας.

6) Τα μέτρα για τις επερχόμενες αλλαγές στη συνταγογράφηση αναφέρονται ότι θα ισχύουν για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς. Τι θα συμβεί με τους πιστοποιημένους γιατρούς; Τι θα ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που έχουν θεράποντα γιατρό κάποιον πιστοποιημένο, αλλά όχι συμβεβλημένο γιατρό;

Θεωρούμε ότι η εν λόγω ΥΑ αφήνει πολλά κενά, πολλά ερωτηματικά και δημιουργεί πολλά προβλήματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν πριν την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Ο ΙΣΑ, περιμένει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τροποποιήσεις, ώστε να συνεχίσουν οι γιατροί να ασκούν απρόσκοπτα το ιατρικό τους λειτούργημα και να εξυπηρετούν τους ασθενείς τους, με αποκλειστικό γνώμονα το ισότιμο όφελος όλων των αρρώστων.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

2 σχόλια:

  1. Γιατί "ξύνει πληγές" με τους πιστοποιημένους ο ΙΣΑ? Ας τους αφήσει ήσυχους,αφού ουδέποτε τους προσέφερε το παραμικρό! Και να προσθέσω ότι τους αντιστρατεύεται κιόλας με τις πρωτοβουλίες του ως Δήμαρχος στο Μαρούσι,αλλά και πανελληνίως με τις ποικίλες, αμφίβολης ποιότητας, πρωτοβουλίες του! Προτεραιότητά του ήταν ανέκαθεν οι συνάδελφοι του ΕΣΥ και του ΙΚΑ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ειμαστε η μοναδικη χωρα στον πλανητη που οι ασθενεις αγοραζουν τα φαρμακα τους χωρις ιατρικη συνταγη ,εστω και ιδιωτικη.Ο φαρμακοποιος παιζει τον ρολο του θεραποντος και ο γιατρος τον ρολο του γραμματεα .Ο φαρμακοποιος μπορει να δινει χωρις ελεγχο αντιβιοτικα ,αντιφλεγμονωδη και αντικαταθλιπτικα.Ο νομος πρεπει να εφαρμοσθει αυστηρα για να αποφυγουμε ολες τις επιπτωσεις που επιφερει η πωληση φαρμακων χωρις ιατρικη συνταγη.,οπως γινεται σε ολες τις χωρες του κοσμου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή