Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Σε εξέλιξη σχέδιο 30 ημερών για τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΙΑΤRONET.GR. Τουλάχιστον 120 τόνοι έχουν διαχωριστεί την τελευταία εβδομάδα και από την ποσότητα αυτή οι 20 τόνοι κατέληξαν στον αποτεφρωτήρα.

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, για τη διαχείριση των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, ενώ από τις 25 Δεκεμβρίου έχει εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο Υγείας.

Στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Φυλής έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος, όπου καταλήγουν τα συσσωρευμένα απορρίμματα των νοσοκομείων και γίνεται έλεγχος και διαχωρισμός των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

Για τη μεταφορά των νοσοκομειακών απορριμμάτων οι δήμοι ζητούν βεβαίωση από τα νοσοκομεία για την ποιότητά τους.

Τα απορριμματοφόρα συνοδεύουν δύο υπάλληλοι της Επιτροπής Διαχείρισης των νοσοκομείων μέχρι τον ειδικό χώρο απόθεσης στον ΧΥΤΑ και τον πρώτο έλεγχο.
Διαλογή

Κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της εγκυκλίου, κατέληξαν στον ειδικό χώρο διαλογής και διαχωρίστηκαν 120 τόνοι νοσοκομειακών αποβλήτων και στον αποτεφρωτήρα πήγαν 20 τόνοι (16,5%).

Συνολικά, μεταφέρθηκαν απορρίμματα από 15 δημόσια νοσοκομεία, από 10 ιδιωτικά νοσοκομεία και 4 στρατιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου