Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Ασφαλιστικές Εισφορές τριών ακόμη ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ασφαλιστικές Εισφορές τριών ακόμη ταμείων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/12/2013, εντάσσονται και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) και υπέρ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).

Αυτό ανακοινώνουν οι διοικήσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Ε.Τ.Ε.Α. – ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. μετά από το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από την ολομέλεια της Βουλής.
Από την ανωτέρω ημερομηνία, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό υπαγόμενο στην Ασφάλιση των Φορέων αυτών και στην Ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται να δηλώνουν τις Ασφαλιστικές Εισφορές στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλουν σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.

Την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. έχουν και αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Ε.Α., το ΤΑ.Π.Ι.Τ., και στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.


Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επειδή τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής, δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι και ήδη ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς, είναι πιθανόν να μην έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καλούνται μέχρι 15/1/2014 να μεταβούν στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου και Αριθμός Μητρώου Εργοδότη.

Τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.ika.gr/Άντληση εντύπων/Εργαλεία).

Τονίζεται ότι χωρίς απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου και Αριθμού Μητρώου Εργοδότη δεν είναι δυνατή υποβολή (Α.Π.Δ.) από τους αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται ήδη στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου