Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΙΣΑ ζητά ορθή έκδοση βεβαιώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τη χρήση του έτους 2014


Προς τον
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Κοιν:
Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών
κο. Κωνσταντίνο Μπαρούς

Λεωφόρος Κηφισίας, 39
Αμαρούσιο Αττικής

Αθήνα, 22/2/2015 

ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ζητά ορθή έκδοση βεβαιώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ για τη χρήση του έτους 2014»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Δια της παρούσης επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση καθώς πολλά μέλη του Ι.Σ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, μας πληροφόρησαν ότι έχουν παραλάβει τις βεβαιώσεις αποδοχών από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την χρήση του έτους 2014. Πλην όμως έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο ανείσπρακτα ποσά τα οποία αφορούν το 10% των ετών 2012 και 2013 και τους οφείλονται από τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, όσο και οι ανείσπρακτοι μήνες των ετών 2013 και 2014, οι οποίοι τους έχουν παρακρατηθεί προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός με το clawback και rebate των αντιστοίχων ετών.

Σε συνέχεια της από 20.01.2015 με Α.Π. 1197 επιστολής μας, στην οποία σας είχαμε ζητήσει την άμεση ανακοίνωση του τελικού clawback και rebate του έτους 2014, δια της παρούσης σας επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες εγγραφές ανείσπρακτων ποσών στις βεβαιώσεις, αφενός δημιουργούν τεράστιο φορολογικό πρόβλημα στους ιατρούς, αφετέρου είναι και παντελώς λανθασμένες καθώς:

α) Δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε από πλευράς σας, αλλά ούτε και από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες η τελική εκκαθάριση για το 10% του πρόχειρου λογιστικού έλεγχου των ετών 2012 και 2013. Περαιτέρω δεν έχει πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση των ανείσπρακτων μηνών του έτους 2013 προκειμένου να γίνει και ο τελικός συμψηφισμός με το clawback και rebate, έτσι ώστε να εκδοθούν από το σύνολο των ιατρών και τα αντίστοιχα πιστωτικά τιμολόγια.

β) Σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένως ότι το σημείωμα για το clawback του α' εξαμήνου του έτους 2014 πρέπει να διορθωθεί καθώς η ανακοίνωση του ατομικού ορίου ανά πάροχο, εξεδόθη τον Αύγουστο του 2014 με αναδρομική ισχύ από 01.01.2014, ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμόν Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ Β’2243/18.18.2014) Υπουργική Απόφαση. Αντίστοιχη μέριμνα πρέπει να ληφθεί υπόψη και για την έκδοση του σημειώματος του clawback που θα αφορά το β’ εξάμηνο.

Από τα ανωτέρω συνάγεται η επιτακτική ανάγκη άμεσης τροποποίησης των σημειωμάτων με τα ποσά του clawback και rebate και για τα δυο εξάμηνα του 2014.

Περαιτέρω οφείλετε να προβείτε άμεσα στην έκδοση ορθών βεβαιώσεων αποδοχών του έτους 2014, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα πραγματικά εισπραχθέντα ποσά με τις αντίστοιχες νόμιμες κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, ώστε να δύνανται οι γιατροί να υποβάλλουν ορθή δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2015.

Τέλος οφείλετε επιτέλους να ολοκληρώσετε την εκκαθάριση των υπολοίπων οφειλόμενων ποσών προς τους συμβεβλημένους ιατρούς.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω γίνεται σαφώς αντιληπτό το τεράστιο πρόβλημα (με ότι αυτό θα συνεπάγεται) που έχει δημιουργηθεί στον φορολογικό τομέα για τους ιατρούς. Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ στις προαναφερόμενες ενέργειες, προκειμένου να επιλυθούν τα προαναφερθέντα ζητήματα για τους γιατρούς.

Ο ΙΣΑ θα παρακολουθεί το ανωτέρω θέμα, αναμένοντας τις ενέργειες σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4 σχόλια:

 1. Ο ΙΣΑ ακολουθεί τη γραμμή που χάραξε ο ΙΣΠατρών. Ο ΠΙΣ θα μιλήσει ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. καλά που βρήκατε ελεγκτικές εταιρίες για το 2012?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εκει που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι,κάτι άλλο ακόμα κύριοι συνάδελφοι? Θωμόπουλος Ιωάννης / βιοπαθολόγος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συνάδελφοι να πέσουμε όλοι με τα μούτρα για να κάνουμε καινούργιες συμβάσεις με τον φοβερό ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα σκέφτομαι να βάλω και ¨βύσμα¨. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως όσο εμείς καθόμαστε εκείνοι θα μας βυθίζουν ακόμη περισσότερο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή