Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

Επιστολή ΙΣΠατρών προς τις Ι.Ε.Ε.

Πάτρα, 24/02/2015 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ Ι.Ε.Ε.


Προς τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες

Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε ένα συνολικό πόρισμα που να απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Με ποιο τρόπο έχετε διενεργήσει το ελεγκτικό σας έργο ( στατιστική ανάλυση, πλήρης εκκαθάριση, διαπίστωση ή όχι παραβατικότητας, κλπ ).

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου σας;

3. Ποια είναι η συνολική εκτίμηση του ποσοστού των μη αποδεκτών δαπανών, της διαπίστωσης παραβατικότητας ή μη των συνεργαζόμενων κλινικοεργαστηριακών ιατρών και εργαστηριακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ;

Ελπίζοντας σε μία σύντομη και ολοκληρωμένη απάντηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος           Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Πατριαρχέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου