Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΝΙΚΙ-ΙΣΑ: Μηνυτήρια αναφορά του ΙΣΑ κατά της διοίκησης και παντός υπευθύνου στο ΤΣΑΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΙ-ΙΣΑ


Κατόπιν εισήγησης και της ΝΙΚΙ-ΙΣΑ και μετά απο ομόφωνη απόφαση των μελών του, το ΔΣ του ΙΣΑ εκτίμησε ότι βρίσκονται σε ΑΜΕΣΟ κίνδυνο οι συντάξεις χιλιάδων υγειονομικών. Η κακοδιαχείριση και η έλλειψη διαφάνειας στο Ταμείο τους (ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ), έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Οι ευθύνες της διοίκησης του ταμείου είναι τεράστιες καθώς επίσης είναι εμφανέστατη η παντελής απουσία του ΠΙΣ.

Με δεδομένο ότι από το 2015 το κράτος δεν εγγυάται για τις συντάξεις του ΤΣΑΥ, οι υγειονομικοί βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Πρόσφατη είναι η περιπέτεια με την απώλεια πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον Ταμείο, το οποίο εμφάνιζε ως ανασφάλιστους γιατρούς που εργάζονται επί δεκαετίες στο ΕΣΥ.

Το χάος έρχεται στο φως και από το πόρισμα των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και Υγείας (ΣΕΥΥΠ), στο οποίο αναφέρονται: Αδυναμία είσπραξης εισφορών από κλινικές, συντάξεις που χορηγούνται αυθημερόν ή με «εντολή προέδρου». Απευθείας αναθέσεις. Αναδρομικές συμβάσεις για έργα που έχουν γίνει και έλλειψη επαρκούς λογιστικού συστήματος.

Αδύνατος ο έλεγχoς

Ενδεικτικό της κατάστασης που αντιμετώπισαν οι ελεγκτές είναι το σχόλιό τους ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν ενδελεχή διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, εξαιτίας αδυναμίας επιβεβαίωσης της αξιοπιστίας των στοιχείων που τους δόθηκαν.

Στις παρατηρήσεις τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Δεν συντάσσονται ισολογισμοί. Ο τελευταίος είχε συνταχθεί το 2001. Δεν έχει γίνει απογραφή, δεν τηρούνται λογιστικά βιβλία και δεν ενημερώνονται οι λογαριασμοί εξόδων στο δημόσιο λογιστικό. Θα έπρεπε να λειτουργεί λογιστική εφαρμογή στο πλαίσιο της μηχανοργάνωσης λογιστηρίου, αλλά παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείται…

Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σχετικά σύντομα, σε έναν έως τρεις μήνες. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που χορηγούνται σε διάστημα κάτω του μήνα ή ακόμη και την ίδια μέρα!

Οι συντάξεις γήρατος χορηγούνται με καθυστέρηση έως και δύο μηνών, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις χορήγησης σε σύντομα χρονικά διαστήματα, με εντολή προέδρου.

Δεν υπάρχει έλεγχος των εργοδοτών ως προς τα στοιχεία των απασχολούμενων υγειονομικών, με αποτέλεσμα το ΤΣΑΥ να μη γνωρίζει εάν απασχολούνται υγειονομικοί. Οι ελεγκτές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «…το ισχύον σύστημα αναζήτησης ασφαλιστικών εισφορών ευνοεί τη μη καταβολή τους επί μακρόν»…

Δεν καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών. Πολλές προμήθειες γίνονται με απευθείας ανάθεση, ενώ αρκετές δαπάνες ενταλματοποιούνται με τιμολόγια που εκδίδονται είτε αναδρομικά είτε έως και 15 μέρες πριν από το τέλος της περιόδου τιμολόγησης.

Ελλιπείς εισηγήσεις. Υπάρχουν πλημμελείς και ελλιπείς εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο για πληρωμή δαπανών, εγκρίσεων παρατάσεων και παρακολούθησης έργων. Ανατίθενται με επιλογή σε συμβούλους έργα μελετών, χωρίς προηγούμενη διαδικασία επιλογής – αξιολόγησης ή διαγωνισμό.

Εχουν χαθεί στοιχεία για προσφορές εταιρειών, φάκελοι προσφορών και πρακτικά επιτροπών. Υπογράφονται αναδρομικά συμβάσεις, ενώ ξεκινούν συμβατικές εργασίες πριν υπογραφεί σχετική απόφαση.

Οι επιθεωρητές ήρθαν αντιμέτωποι με αυθαίρετες παρατάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική μνεία ή αναφορά στη διακήρυξη ή την ίδια τη σύμβαση. Δεν υπογράφονται νέα κείμενα συμβάσεων για παρατάσεις ή ανανεώσεις, αλλά γίνεται «σχηματική» ανανέωσή τους με την προσυπογραφή τους από τους συμβαλλόμενους.

Κατόπιν όλων αυτών καλούμε όλους τους εμπλεκώμενους και ιδιαίτερα τον ΠΙΣ, που εισηγείται τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΑΥ, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένουν να αποδωθούν ευθύνες όπου και αν υπάρχουν. Καλούμε επίσης τον ΠΙΣ να συνταχθεί εμπράκτως με τις ενέργειες του ΙΣΑ και να πράξει τα νόμιμα προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ΤΣΑΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΙ – ΙΣΑ

Δρ. Γιώργος Ελευθερίου
Επικεφαλής ΝΙΚΙ – ΙΣΑ
Μέλος ΔΣ ΙΣΑ
Εκλέκτορας ΠΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου