Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

'Ενωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος: «Ορθολογική διαχείριση κυτταροστατικών φαρμάκων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Δ/ση :Βασ. Σοφίας 47 
Τ.Κ. :106 76 Αθήνα 
Τηλ :210- 3648044 
Φαξ :210- 3648049 
Πληρ.: Αριστείδης Δάγλας 

Αθήνα 19/02/2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ορθολογική διαχείριση κυτταροστατικών φαρμάκων»

Με αφορμή την έντονη συζήτηση που γίνεται εσχάτως για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που προκαλείται από την κατάχρηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και κορυφώνεται σήμερα με τη συζήτηση που διενεργείται στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό κύριο Κουρουμπλή με τη συμμετοχή των διοικητών των Ογκολογικών Νοσοκομείων και Διευθυντών Ιατρών Ογκολογικών Τμημάτων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η ΕΝΕ από τον Απρίλιο του 2014 έχει διερευνήσει σε βάθος το εν λόγω ζήτημα και κατέθεσε υπόμνημα (αρ. πρωτ. 409/7-4-2014) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των γενεσιουργών αιτιών του προβλήματος με τη συνακόλουθη πρόταση λύσης, που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης κυτταροστατικών σε κάθε Ογκολογικό και σε κάθε Τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και ορθολογική διαχείριση των πολυδύναμων αυτών σκευασμάτων. Στο αναφερθέν υπόμνημα, γίνεται αναλυτική αναφορά στην αναγκαιότητα τούτη, καθώς επίσης προτείνεται και παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός μιας τέτοιας μονάδας με αναφορές στα διεθνώς ισχύοντα και με ταυτόχρονη βιβλιογραφική υποστήριξη.

Η ΕΝΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του κ Κουρουμπλή και δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση του Υπουργού για κάθε βοήθεια επί του θέματος.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης    Αριστείδης Δάγλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου