Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Τα 6 σημεία για την υγεία και το φάρμακο της επιστολής ΒαρουφάκηHEALTH VIEW.GR. 

Μεταρρύθμιση της πολιτικής του ΦΠΑ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, «η πολιτική του ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε σχέση με τους συντελεστές και θα εκσυγχρονιστεί με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική δικαιοσύνη, και με σκοπό να περιοριστούν οι εξαιρέσεις, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις παράλογες εκπτώσεις». Μεταξύ των εξαιρέσεων είναι τα φάρμακα που σήμερα έχουν ΦΠΑ 6,5%. Μία ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα, σύμφωνα με φαρμακοποιούς, οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου ποσού για τους ασφαλισμένους από τη φαρμακευτική δαπάνη των 2 δισ. ευρώ, καθώς αυξάνεται η αξία των φαρμάκων. Με συντελεστή 6,5%, ο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε ποσό 100 εκατ. ευρώ στη φαρμακευτική δαπάνη των 2 δισ., άρα μία ενδεχόμενη αύξηση συμπιέζει ακόμα περισσότερο το ήδη ανεπαρκές ποσό που διαθέτει το κράτος για τη φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών. Παράλληλα, το μέτρο αν εφαρμοστεί πλήττει και την φαρμακοβιομηχανία, από την αύξηση των rebate και clawback αφού η φαρμακευτική δαπάνη είναι «κλειδωμένη» και όποια υπέρβαση «περνάει» στην φαρμακοβιομηχανία. Τουλάχιστον έξι σημεία του προγράμματος που κατέθεσε η κυβέρνηση στην ΕΕ αφορούν παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Πιο αναλυτικά: 

«Εκκαθάριση των καθυστερούμενων». Αφορά τους παρόχους Υγείας που περιμένουν να εξοφληθούν από τον ΕΟΠΥΥ. 
Επανεξέταση και έλεγχος δαπανών σε κάθε τομέα των κυβερνητικών δαπανών. Όπως γίνεται αντιληπτό αφορά και τις δαπάνες του υπουργείου Υγείας ενώ γίνεται και ειδική αναφορά για τις δαπάνες Υγείας. Όπως αναφέρει το κείμενο: δεσμεύονται να «ελέγξουν τις δαπάνες για την Υγεία και θα βελτιώσουν την παροχή και την ποιότητα των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, χορηγώντας καθολική πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση σκοπεύει να βάλει στο τραπέζι συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΟΟΣΑ». 
Προσδιορισμός μέτρων εξοικονόμησης κόστους μέσω επανεξέτασης των δαπανών κάθε Υπουργείου και του εξορθολογισμού των μη μισθολογικών και μη συνταξιοδοτικών δαπανών που, στην παρούσα φάση, αντιστοιχούν στο 56% των συνολικών δημόσιων δαπανών.
Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά στον εξορθολογισμό των παροχών σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτικές εισφορές των ασφαλισμένων. 
«Ως μέρος της νέας μεταρρυθμιστικής ατζέντας η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη: Να επιδιώξει προσπάθειες προκειμένου να άρει δυσανάλογους και αδικαιολόγητους περιορισμούς στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ως μέρος μια ευρύτερης στρατηγικής για να αντιμετωπιστούν κατεστημένα συμφέροντα». Στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα περιλαμβάνονται και ο κλάδος των φαρμακοποιών και τα φαρμακεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει ταχθεί υπέρ τις κατάργησης των μνημονιακών μέτρων (ωράριο λειτουργίας, απελευθέρωση). 

Ανθρωπιστική κρίση 

Αναφορικά με την ανθρωπιστική κρίση, στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι «η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει το πλάνο για να: 
Αντιμετωπίσει ανάγκες που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και την παροχή ρεύματος) μέσω ιδιαίτερα στοχευμένων μη χρηματικών μέσων (π.χ. κουπόνια τροφίμων).
Να το πράξει με τρόπο που θα είναι βοηθητικός για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη μάχη κατά διαφθοράς/γραφειοκρατίας (π.χ. με έκδοση μιας έξυπνης κάρτας πολίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα ID στο σύστημα υγείας, αλλά και για την πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών σίτισης κ.τλ.).
Να αξιολογήσει το πιλοτικό πρόγραμμα για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με στόχο την επέκτασή του πανελλαδικά.
Εξασφαλίσει ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου