Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΟτητα.Συνεργασία.Ιατρών – Προοπτική για τον ΠΙΣ

ΕΝΟτητα.Συνεργασία.Ιατρών – Προοπτική


Η ΕΝΟ.ΣΙ. αποτελεί μια συνδικαλιστική ανεξάρτητη υπερκομματική κίνηση που στοχεύει κύρια στην αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπρέπειας του Έλληνα ιατρού και που αντιδρά δυναμικά σε όποια συμφέροντα πολιτικά, συνδικαλιστικά και οικονομικά επιδιώκουν τον αφανισμό και την εξαθλίωση του ιατρικού κόσμου.

Η ΕΝΟ.ΣΙ. λειτουργεί με ενεργό πλαίσιο διεκδικήσεων σε τρεις κυρίαρχους άξονες:

1) Καθιέρωση της επιστημονικής προσέγγισης της ιατρικής πράξης με «ολική επαναφορά» της αξιοπρέπειας και του κύρους του Ιατρικού σώματος. Αντίσταση στην άκρατη επιχειρηματική δράση αλλά και στην επιβολή αντιεπιστημονικών περιοριστικών κριτηρίων στην άσκηση της ιατρικής.

2) Ενίσχυση του κεντρικού ρόλου του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων σε θεσμικό και συνδικαλιστικό πλαίσιο.

3) Προώθηση των θεσμικών, επαγγελματικών διεκδικήσεων & επιστημονικών στόχων με εκσυγχρονισμένη προσέγγιση και συλλογική στρατηγική, εναρμονισμένη με τις διεθνείς πρακτικές.


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ανεξάρτητη δράση

Η ανεξαρτησία της δράσης του ιατρικού κόσμου αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των σκοπών και την επιτυχία των στόχων που θέτουμε. Μέχρι σήμερα η ανεξαρτησία αυτή δεν έχει επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να υφιστάμεθα συνεχείς ήττες και απώλειες επαγγελματικών δικαιωμάτων ακόμη και έναντι άλλων επαγγελματικών ή επιστημονικών ομάδων που λειτούργησαν ανεξάρτητα, στοχευμένα και πιο συστηματικά (ένωση νοσηλευτών - Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ).

Ενότητα

Η εγγενής αδυναμία του ιατρικού κόσμου που περιλαμβάνει γιατρούς με διαφορετικές σχέσεις εργασίας, διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετική καθημερινότητα αποτελεί την Αχίλλειο πτέρνα μας. Κοινά σημεία δράσης μπορούν να αναζητηθούν όπως πχ η πρόσβαση όλων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από το παρελθόν της πολυδιάσπασης και των διαχωρισμών σε συμβεβλημένους και μη, σε γιατρούς του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού αλλά και σε γεωγραφικούς διαχωρισμούς που πολλές φορές στο παρελθόν αποτέλεσαν τροχοπέδη και αιτία αποτυχιών.

Έμπρακτη θεσμική αναβάθμιση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Η θεσμική αναβάθμιση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάληψης νέων αρμοδιοτήτων και κυρίως μέσω μιας συνεπούς και αντικειμενικής στάσης έναντι της κοινωνίας, της πολιτείας και της επιστημονικής αλήθειας. Η επί τετραετία απροθυμία ανάληψης της ευθύνης για την έκδοση των αδειών άσκησης επαγγέλματος από το ΠΙΣ, που η πολιτεία έχει νομοθετήσει από το 2011, έχει πλήξει σοβαρά το κύρος μας χωρίς λόγο και αιτία. Επίσης, η διολίσθηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σε όργανο αποκλειστικά συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, πολλές φορές αντικρουόμενων, έχει υποσκάψει την αξιοπιστία μας. Στα πλαίσια αυτά, ακόμα και η ανάδειξη των εκπροσώπων μας μέσω παρατάξεων με κομματικές αναφορές, δεν συντελούν στην αναβάθμιση του κύρους του ΠΙΣ.

Βιώσιμο και αυτόνομο Τ.Σ.Α.Υ

Η κακή κατάσταση του ταμείου μας για την ανάλυση της οποίας μπορούν να γραφούν πολλά, θα χειροτερεύσει εάν δεν αναλάβουμε άμεση δράση με σαφή κατεύθυνση. Η ένταξη του ΤΣΑΥ στο ΕΤΑΑ έχει ήδη περιορίσει σημαντικά την αυτονομία του ταμείου και ήδη διαπιστώνουμε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί καν στις καθημερινές απαιτήσεις. Με δεδομένο ότι τα ταμεία των μηχανικών και δικηγόρων δεν έχουν ίδιες προοπτικές με το ΤΣΑΥ, ο ιατρικός κόσμος ως κύριος μέτοχός του, οφείλει να αναλάβει σαφή πρωτοβουλία αυτονόμησης. Η αναμονή των πρωτοβουλιών της πολιτείας στο θέμα αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να εξυπηρετήσει αυτή την επιδίωξη, δεδομένου ότι όλοι εποφθαλμιούν την περιουσία του ταμείου αυτού. Αν επιθυμούμε όμως αξιοπρέπεια μετά την συνταξιοδότηση, οφείλουμε να ενεργήσουμε άμεσα. Επιπλέον , η παράλληλη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου, είναι απολύτως απαραίτητη.

Δημόσιος τομέας υγείας

Το πολύπαθο και πριν την κρίση ΕΣΥ, καθώς και το νεοσυσταθέν ΠΕΔΥ αλλά και οι υπόλοιπες δομές που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, λειτουργώντας κάτω από διαφορετικά θεσμικά πλαίσια, συναποτελούν ένα μη ανταγωνιστικό στο σύνολό του σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η ανάγκη νέου θεσμικού πλαισίου με σύγχρονες εργασιακές σχέσεις ανάλογες με αυτές που υπάρχουν στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αποτελούν προϋπόθεση εάν επιθυμούμε να σταματήσει η συνεχής απομείωση των μισθών αλλά και η επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών στα ελληνικά νοσοκομεία.

Απαραίτητο είναι, να υπάρχει πρόσβαση των νέων στο δημόσιο σύστημα ακόμα και με ευέλικτες σχέσεις που θα επιτρέπουν την επιστημονική και επαγγελματική πρόοδο, την οικοδόμηση μιας σύγχρονης καριέρας.

Η ενίσχυση των δομών, η κατάργηση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση του διοικητικού μοντέλου των δημόσιων νοσοκομείων πρέπει να είναι αντικείμενο ρηξικέλευθων προτάσεων του Πανελληνίου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΠΙΣ θα πρέπει να προτείνει μέτρα για την διαφάνεια των προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία ώστε μέσα από το σύνολο των παραπάνω δράσεων να απελευθερωθούν πόροι για την ενίσχυση των δομών και των μισθών των ιατρών. Φυσικά, η αποκατάσταση αδικιών του παρελθόντος δεν απεμπολείται στα πλαίσια αυτά.

Ιδιωτικός τομέας υγείας

Πρώτο μέλημα για τον ιδιωτικό τομέα, είναι η επανάκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ότι αφορά το επιχειρείν στην Π.Φ.Υ που άπτεται υγιούς λειτουργίας των ιατρείων και αξιόπιστων ελεγκτικών μηχανισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξουν σειρά ενεργειών για την ενδυνάμωση της συντονισμένης δράσης των ιατρών που θα αποσκοπούν στην αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων στο σχεδιασμό των οργανωμένων υπηρεσιών υγείας. Από τις συμβάσεις των ιατρών και των εργαστηρίων με τον ΕΟΠΥΥ ή οποιονδήποτε άλλο φορέα, δημόσιο αλλά και ιδιωτικό, πρέπει να περάσουμε στην εποχή της χρηματοδότησης των ασφαλισμένων και όχι των παρόχων υγείας. Μόνο έτσι θα εξυγιανθεί , θα εξορθολογιστεί το σύστημα και θα υπάρχει πραγματική οικονομία πόρων. Τέλος, όλες οι ρυθμιστικές δράσεις του συστήματος που σήμερα παραδίδονται σε ιδιωτικές εταιρείες ( ελεγκτικές και ISO), θα πρέπει να περάσουν υπό θεσμικό έλεγχο καθώς τα πρότυπα που ακολουθούνται σήμερα δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της ιατρικής και δεν έχουν σχεδιαστεί για υπηρεσίες υγείας αλλά για βιομηχανικές δραστηριότητες.

Ασφαλιστικές εταιρείες

Η δράση των ασφαλιστικών εταιρειών δεν έχει αποτελέσει ποτέ αντικείμενό μας, εξαιτίας λόγω του ότι αφορά ένα 5% του πληθυσμού που έχει ασφαλιστική κάλυψη. Οι μονοπωλιακές τακτικές όμως στις οποίες επιδίδονται και καθώς και η συστηματική παρέκκλιση από τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας θα πρέπει να μας απασχολήσουν έγκαιρα και πριν αποκτήσουν την νομιμοποίηση της μακροχρόνιας χρήσης.

Διεθνείς σχέσεις

Ο Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος θα έπρεπε να αναπτύξει έντονες διεθνείς σχέσεις πέρα από την παρουσία στο UEMS, η οποία συχνά στο παρελθόν είχε τυπικό και διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Η υποβάθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γιατρών στην Ελλάδα που συχνά αποτελεί ευρωπαϊκή μοναδικότητα θα έπρεπε να πολεμηθεί τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό πεδίο, καθώς τα θέματα αυτά σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα των υπηρεσιών και κατά συνέπεια έχουν σοβαρό οικονομικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων είναι αναγκαία, πρώτον για να ανακαταλάβουμε το χαμένο έδαφος και δεύτερον να θωρακίσουμε την επαγγελματική και επιστημονική θέση μας.

Σχέσεις με κόμματα – πολιτεία

Οι σχέσεις με την πολιτεία οφείλουν και πρέπει να είναι διαφανείς, σταθερές και επίσημες καθώς και η απόσταση από τα ενδιαφέροντα των κομμάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα βλέπουμε να διαψεύδονται πότε οι μεν και πότε οι δε, αναλόγως του ποιος κυβερνά και ποιος τους ψήφισε. Άλλωστε έχουμε συνηθίσει οι ελπίδες μας να εναποτίθενται μέχρι την Κυριακή των εκλογών για να διαψευστούν από Δευτέρα. Μακροπρόθεσμα η συμπεριφορά αυτή δεν εξυπηρετεί ούτε τα κόμματα, καθώς στερούνται των πραγματικών και αντικειμενικών θέσεων και συμβουλών που έχουν ανάγκη, απέναντι στην προώθηση των ποικίλων και αντικρουόμενων συμφερόντων στο χώρο της υγείας, μειώνοντας τελικά την δική τους επιρροή στην κοινωνία. Στο παρελθόν συναντήσαμε πολλές φορές αναιτιολόγητες συμπεριφορές στον τομέα αυτό που έβλαψαν και τους γιατρούς σε ατομικό επίπεδο και το κύρος του κλάδου στο σύνολό του αλλά και τους πολίτες της χώρας.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΕΝΟτητα.Συνεργασία.Ιατρών – Προοπτική σας καλεί να αναλογιστείτε πόσα δικαιώματα και αιτήματα χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια κάτω από την πίεση των πολιτικών και προσωπικών σκοπιμοτήτων και των συντεχνιακών αντιπαραθέσεων.

Βιώσαμε το τραγέλαφο της απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος, την επιβολή της δραστικής ουσίας, την επέλαση των γενοσήμων, τη διαθεσιμότητα, τις απολύσεις, την απομείωση των μισθών και των συντάξεων, την εργασιακή εξάντληση, την αυστηρότητα των μέτρων, αδικαιολόγητα αναδρομικά κουρέματα στις αποδοχές, την κλοπή του αποθεματικού του ταμείου μας.

Νοιώσαμε τη συλλογική μας απαξίωση και τη δημόσια διαπόμπευσή μας ως κλάδος, σε καθημερινή και επαναλαμβανόμενη δόση, δίκην φαρμακευτικής αγωγής.

Η αξιοπρέπειά μας και το ηθικό μας κλονίστηκε μέσα από τα πολλαπλά νομοθετικά μαστιγώματα και τις απανωτές αδικίες. Ο ιατρικός κόσμος ξεμάτωσε δίχως να στάξει σταγόνα.

Σε μία κρίσιμη στιγμή που η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας προμηνύει πάλι αλλαγές σε περιβάλλον μειωμένων πόρων, όπου αγωνιούμε για τις μειωμένες αντοχές του συστήματος υγείας της χώρας, καλείται ο ΠΙΣ να συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην επείγουσα αναδόμηση της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. 

Η ΕΝΟτητα.Συνεργασία.Ιατρών – Προοπτική σας καλεί στις 7 και 8 Μαρτίου να την στηρίξετε συνειδητά, οραματιζόμενη το μέλλον που θα είναι ζοφερό εάν διαμορφωθεί ερήμην της ουσιαστικής και εποικοδομητικής θεσμικής παρέμβασης του ΠΙΣ που θα στηρίζεται στο σωστό σχεδιασμό, στη προμελετημένη στρατηγική, και στις ιδιαίτερες δυνατότητες συμβολής όλων μας ως ομάδα εργασίας, για να καλυφθούν επιτέλους τα πολλαπλά κενά δράσης που διαπιστώνουμε καθημερινά επί μακρόν.

Εχέγγυο για όσα επιδιώκουμε, αποτελεί η μέχρι σήμερα σταθερά επεμβατική και ενεργή στάση και δράση όσων την αποτελούν.

Μετά τιμής,
Θανάσης Εξαδάκτυλος,
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Υποψήφιος Επικεφαλής της παράταξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου