Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Ποιοι δείκτες συνταγογράφησης μπαίνουν από τη Δευτέρα στο “μικροσκόπιο” του ΕΟΠΥΥ

Θα ελέγχεται η συμπεριφορά γιατρών και φαρμακοποιών, με βάση συγκεκριμένους πίνακες και στατιστικά μοντέλα.


Τις παραμέτρους ελέγχους των συνταγών που εκδίδονται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και εκτελούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, εξέδωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού.

Με τη σχετική απόφαση, που παρατίθεται πιο κάτω, ο Σωτήρης Μπερσίμης προσδιορίζει το πώς θα επιλέγονται τα προς έλεγχο δείγματα, με την χρήση στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.

Μεταξύ των υπό έλεγχο παραμέτρων περιλαμβάνονται οι εξής:
Δαπάνη ΕΟΠΥΥ για κάθε φαρμακείο.
Μέσος αριθμός συνταγών ανά δικαιούχο.
Μέση δαπάνη ανά συνταγή.
Ποσοστό δαπάνης σε φάρμακα "on - patent".
Ποσοστό "off - patent" προς άθροισμα γενοσήμων και "off - patent".
Αριθμός συνταγών που εκδίδονται ανά γιατρό.
Ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών.

Η διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερος χρόνος για την υλοποίηση της.

Η επιλογή των φαρμακείων και γιατρών που θα ελεγχθούν, θα γίνεται σε μηνιαία βάση, καθώς με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται πως θα εντοπίζονται άμεσα τυχόν παραβατικές συμπεριφορές, για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Ο έλεγχος του συνόλου της συνταγογράφησής κάθε γιατρού θα διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 121/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών - ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ), από την επιτροπή Ελέγχου Συνταγογραφίας του ΕΟΠΥΥ.

Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις.

Ο έλεγχος του συνόλου των εκτελεσθέντων συνταγών θα διενεργείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ.
Ακρόαση

Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας (Π.Δ. 121/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ), θα ακολουθείται η διαδικασία της ακρόασης και θα επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις.

Με την απόφαση προβλέπεται η δημιουργία εφαρμογής στην ηλεκτρονική πύλη eopyykmes, στην οποία οι γιατροί και τα ιδιωτικά φαρμακεία θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των δεικτών της συνταγογράφησής τους και εκτέλεσης συνταγών αντίστοιχα.

Θα ενημερώνονται, επίσης, και για την παροχή απόψεων σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίες μετά από τον έλεγχο της επιτροπής συνταγογραφίας.
Δοσοληψίες

Ο έλεγχος πραγματοποιείται στο πλαίσιο στατιστικών καταγραφών, οι οποίες κατέδειξαν “περίεργες” δοσοληψίες φαρμακοποιών, διαγνωστικών κέντρων, φυσικοθεραπευτών και παρόχων σκευασμάτων ειδικής διατροφής.

Οι δοσοληψίες αυτές ήρθαν στο φως με την εφαρμογή της στατιστικής μεθοδολογίας στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο υπερβάσεων ή αποκλίσεων των παρόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διαδικασία εφαρμόστηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους σε 10.397 ιδιωτικά φαρμακεία. Στα πρώτα 472 που ελέγχθηκαν, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω ελέγχου σε 33 από αυτά.
Διακυμάνσεις

Παρατηρήθηκαν: μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσά της συγκεντρωτικής κατάστασης ανά ημέρα, αξιοσημείωτη αύξηση της δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των συνταγών που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Δύο από τις βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για τους ασφαλισμένους του είναι το υγειονομικό υλικό (διαβήτη, οστομικά υλικά και επιθέματα που καλύπτουν το 80% της δαπάνης) και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής (ΣΕΔ), που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική αγωγή χρονίως αλλά και βαρέως πασχόντων.

Κατά την περίοδο 2014 – 2015, οι δαπάνες για ΣΕΔ και υγειονομικό υλικό είχαν παρουσιάσει σημαντική αύξηση.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου