Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Κατάργηση του κριτηρίου ανάπτυξης στο clawback νέων γενοσήμων και εμβολίωνΣυντάκτης: Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Εξαίρεση στη «συνταγή» με την οποία κατανέμεται το clawback, που εφαρμόζεται από πέρσι το καλοκαίρι, εισάγει νέα Απόφαση του Ανδρέα Ξανθού.

Η απόφαση αφορά στα γενόσημα που εισέρχονται για πρώτη φορά στη θετική λίστα, αλλά και για τα εμβόλια που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμώ,ν για τα οποία και δεν θα ισχύει ο επιμερισμός του ποσού της υπέρβασης, καταργώντας το 10% που αντιστοιχεί στο μερίδιο ανάπτυξης τους. Έτσι, το ποσό του clawback θα υπολογίζεται μόνο βάση των μεριδίων αγοράς. Η εξαίρεση θα ισχύει για τα δύο πρώτα χρόνια από την ένταξη τους στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Θυμίζουμε ότι το «νέο» clawback εισήχθη πέρσι το καλοκαίρι, συνοδευόμενο από αντιδράσεις από τις φαρμακευτικές εταιρίες, κυρίως σε ό,τι αφορά το κριτήριο της ανάπτυξης.


Η βασική Υπουργική Απόφαση προέβλεπε ότι, «το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ α) κατά 90% με βάση τα τελικά μερίδια αγοράς. Από το άθροισμα των ποσών για όλα τα προϊόντα προσδιορίζεται ο τελικός κύκλος εργασιών κάθε εταιρείας ή κατόχου άδειας κυκλοφορίας που προκύπτει από τη συνταγογράφηση για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και από την κατάταξη όλων των εταιρειών και των κύκλων εργασιών τους για τον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν τα τελικά μερίδια αγοράς και β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης της εταιρείας προς άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων».

Πλέον για τα νέα γενόσημα, κατ΄ εξαίρεση«κατά τα δύο πρώτα χρόνια από την ένταξή τους στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων σκευασμάτων και για τα εμβόλια που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ μόνον με βάση τα τελικά μερίδια αγοράς».

Βέβαια, για το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος τα εμβόλια θα έπρεπε να εξαιρεθούν συνολικά από τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, αφού αφορούν στην πρόληψη ασθενειών και όχι στη θεραπεία τους.

1 σχόλιο: