Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΕΙΚ : Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταβάνι στις αμοιβές των γιατρών και 2.500 υποπεριπτώσεις παθήσεων

Oι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τρεις ασφαλιστικούς ομίλους.


Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων βρίσκεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών για την προώθηση προγράμματος υγείας από ασφαλιστικές εταιρείες και θα αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που είναι μέλη της Ένωσης. 

Σε συνομιλία που είχαμε με παράγοντα του κλάδου, αυτός μας επεσήμανε ότι οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τρεις ασφαλιστικούς ομίλους με τους οποίους και έχει υπογραφεί συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Το πλάνο είναι να προτείνουν προγράμματα, από τα οποία και θα επιλεγεί ένα, το οποίο οι όμιλοι μπορούν εφόσον συμφωνήσουν να το προωθούν με άλλο άνομα και κόστος. Ο στόχος είναι το τελικό πρόγραμμα υγείας που θα επιλεγεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε ιδιωτικής μονάδας δευτεροβάθμιας περίθαλψης που είναι μέλος της ΠΕΙΚ. 

Ωστόσο, ο βασικός κορμός του προγράμματος θα είναι ενιαίος για όλους και θα αφορά δύο βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι θα περιλαμβάνονται οι αμοιβές των γιατρών που απασχολούνται στην μονάδα, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με συμφωνητικό ανάμεσα στον επιχειρηματία και τον επιστήμονα. Στην περίπτωση που ο ασθενής επιλέξει γιατρό εκτός της μονάδας θα αναλαμβάνει να τον πληρώσει ο ίδιος. 

Το δεύτερο βασικό σημείο αφορά στον αριθμό των παθήσεων. Σήμερα, 750 παθήσεις αντιστοιχούν στο ΚΕΝ (Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο). Στις συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στην ΠΕΙΚ και τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι να συμπεριληφθούν και υποπεριπτώσεις παθήσεων φθάνοντας συνολικά τις 2.500 και να τιμολογηθούν βάσει του πραγματικού κόστους που έχουν. 

Πληροφορίες λένε, ότι οι οριστικές προτάσεις από μέρους των ασφαλιστικών και η τελική επιλογή του προγράμματος από μέρους της ΠΕΙΚ θα γίνουν εντός του Οκτωβρίου, έτσι ώστε κάθε μία μονάδα να έχει το χρονικό περιθώριο μέχρι τα τέλη του έτους για να το "κουμπώσει" στις δικές της ανάγκες με βάση και το αντικείμενό της. Το πλάνο είναι να ξεκινήσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα από αρχές του 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου