Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Επιστολή ΙΣΠ για τη λειτουργία ιδιωτικών εμβολιαστικών κέντρων

Επιστολή ΙΣΠ 
Αρ Πρωτ: 2767  07/05/2021

Προς
 Μέλη ΙΣΠ Ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που λειτουργούν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
 Υπεύθυνους νομικών προσώπων που λειτουργούν ιδ. διαγνωστικά εργαστήρια & πολυϊατρεία

 Δ/ντές Ιδιωτικών Κλινικών Αγαπητοί, Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν. 4798 (ΦΕΚ 68/24-4-2021 τΑ΄) και στο άρθρο 268 με τίτλο «Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» χορηγήθηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης εμβολιασμών και σε ιδιωτικές δομές. Συγκεκριμένα σε ιδιωτικά πολυϊατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ήδη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://emvolio.gov.gr/ και συγκεκριμένα στο πεδίο «Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης ως εμβολιαστικό κέντρο πατήστε εδώ» έχει αναρτηθεί και λειτουργεί ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης πρόθεσης ένταξης των αναφερόμενων ιδιωτικών δομών. 

Στην ίδια φόρμα αναφέρονται και οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τη λειτουργία της δομής ως εμβολιαστικού κέντρου. Σύμφωνα με τη αναφερόμενη νομοθετική διάταξη για κάθε εμβολιασμό χορηγείται στους ιδιωτικούς φορείς αποζημίωση ύψους τριών (3) ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλωσίμων ενώ αναμένεται Υπ. Απόφαση με την οποία θα ρυθμίζονται η διαδικασία προμήθειας, παραλαβής, φύλαξης και διενέργειας των εμβολίων, ο προγραμματισμός των εμβολιασμών, η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, η καταβολή της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

Σε περίπτωση που δηλώσετε πρόθεση ένταξης της ιδιωτικής σας δομής ως εμβολιαστικού κέντρου καλείστε όπως παράλληλα ενημερώσετε τον Ιατρικό Σύλλογο προκειμένου αφενός να γνωρίζει τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και αφετέρου να ασκεί κατά περίπτωση τις αρμοδιότητές του όσον αφορά στην εποπτεία/έλεγχο των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ. 

Για τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών

H Πρόεδρος          Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Πατριαρχέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου