Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση του ΙΣΑ, για την υποχρεωτικότητα ή μη της διενέργειας self test των ιατρών και του προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ


Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί το κενό ερμηνείας της υπ΄αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/2021 - ΦΕΚ 2192/Β/26-5-2021 ΚΥΑ, αναφορικά με την υποχρεωτικότητα ή μη της διενέργειας self test των ιατρών (ελευθέρων επαγγελματιών), οι οδηγίες που μας δόθηκαν είναι ότι για τους ιατρούς αυτούς, δεν υφίσταται υποχρεωτικότητα αλλά ισχυρή σύσταση.

Για τους δε, απασχολούμενους από αυτούς (γραμματείς ιατρών, παραϊατρικό προσωπικό κλπ) είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test κατά τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ και δηλώνουν υποχρεωτικά το αποτέλεσμα στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον αναμένεται διευκρίνιση από το Υπουργείο Υγείας, για το αν θα πρέπει να υποβάλλουν τους εργαζόμενους τους και σε self test επιχειρήσεις, που σε εβδομαδιαία βάση διενεργούν στο σύνολο του προσωπικού τους, διαγνωστικά test (μοριακά ή rapid) ανίχνευσης έναντι του κορονοϊού SARS CoV-2.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου