Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Επιστολή για την εκτέλεση βιοπαθολογικών εξετάσεων στα φαρμακεία

Αθήνα 12-4-22
Α.Π. 217

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Ανάπτυξης
Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΣΙΔΕΙΔΕΛ
ΠΙΣ και ΙΣ της Χώρας

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση Βιοπαθολογικών εξετάσεων σε Φαρμακεία

Σε καταγγελία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μαζί με το σχετικό φωτογραφικό υλικό, μας γνωστοποιήθηκε ότι σε φαρμακεία πωλούνται και εκτελούνται και τεστ γρίπης για τον Η1Ν1.

Εδώ έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
1) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ σε ανθρώπινα βιολογικά υλικά, διαχειρίζονται, εκτελούνται και αξιολογούνται μόνο από ιατρούς της ειδικότητας της Βιοπαθολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής.
Ουδείς άλλος έχει αυτή την δυνατότητα.
2) Εξαίρεση αποτελούν:
• τα αυτοδιαγνωστικά τεστ για το σάκχαρο και την κύηση, τα οποία όμως πωλούνται και απευθύνονται αποκλειστικά στον πολίτη, ο οποίος τα εκτελεί ο ίδιος, με δική του ευθύνη και όχι στον φαρμακοποιό η οποιονδήποτε άλλο πάροχο υγείας
• Τα rapid test για τον SARS CoV2 τα οποία πωλούνται σαν αυτοδιαγνωστικά τεστ, αλλά κυκλοφορούν και σαν διαγνωστικά τεστ εκτελούμενα πέραν των Βιοπαθολόγων και από άλλους επαγγελματίες υγείας μεταξύ των οποίων και οι φαρμακοποιοί, για λόγους καθαρά εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας, με ημερομηνία λήξης το τέλος αυτής.
3) Εν μέσω της χαλαρότητας που επικρατεί λόγω της πανδημίας του Κορωναϊού, ορισμένοι φαρμακοποιοί έδραξαν την ευκαιρία να εκτελούν και εξετάσεις, επ’ αμοιβή, πέραν αυτής (SARS CoV2), που τους δίνει προσωρινά ο έκτακτος Νόμος 4812/21.
4) Επί του προκειμένου η εκτέλεση του διαγνωστικού τεστ για την γρίπη Η1Ν1 (αλλά και οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου τεστ) από τους (μη ιατρούς), φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακοποιών, αποτελεί:
• Κίνδυνο για την δημόσια υγεία, λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και εμπειρίας στην λήψη, εκτέλεση, έλεγχο και αξιολόγηση του αποτελέσματος.
• Κίνδυνο για την δημόσια υγεία, λόγω έλλειψης διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων
• Κίνδυνο για την δημόσια υγεία, λόγω έλλειψης των χώρων και των υποδομών για την λήψη και εκτέλεση της εξέτασης. (Είναι συνήθης και αποκρουστική η εικόνα των ουρών των πολιτών έξω από τα φαρμακεία, όπου ο βοηθός σε ένα τραπεζάκι στο πεζοδρόμιο παίρνει και εκτελεί την εξέταση στον δρόμο, χωρίς καμία προστασία χωρίς καμία προδιαγραφή. Όμως εδώ υπάρχει η δικαιολογία της πανδημίας).
• Αντιποίηση επαγγέλματος, που περιέχει μάλιστα υψηλούς κινδύνους.
5) Επίσης το άνοιγμα μιάς συσκευασίας με πολλά τεστ γρίπης και η πώληση του προϊόντος μεμονωμένα προς τους πολίτες, σαν αυτοδιαγνωστικά τεστ χωρίς αυτά να είναι τέτοια, αποτελούν και υγειονομική παράβαση και αγορανομική.
6) Τέλος η πρακτική αυτή της εκτέλεσης διαγνωστικών τεστ (πέραν του προσωρινού χαρακτήρα θεσμοθέτησης για την εκτέλεση rapid test για την covid) στα φαρμακεία αποτελεί και αθέμιτο ανταγωνισμό, στον βαθμό που:
• Δεν έχουν τα κόστη της υποχρεωτικής ειδικής διαμόρφωσης χώρων ενός εργαστηρίου (χώροι: αναμονής, λήψης, εκτέλεσης, αποθήκευσης, πλύσης αποστείρωσης), το οποίο εργαστήριο έχει νομίμως αδειοδοτηθεί με αυτές τις προδιαγραφές από τους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους
• Δεν έχουν το κόστος διαχείρισης των επικίνδυνων μολυσματικών – τοξικών αποβλήτων
• Δεν έχουν το κόστος πρόσληψης υπαλλήλου παρασκευαστή ή τεχνολόγου οι οποίοι είναι και οι μόνοι βοηθοί που έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να μας απαντήσετε στο ερώτημα:

«Κατά πόσο οι φαρμακοποιοί, (πέραν του SARS CoV2, προσωρινά, λόγω έκτακτης ανάγκης) έχουν το δικαίωμα να εκτελούν εξετάσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υλικά, καθώς επίσης και να πωλούν στο κοινό, διαγνωστικά τεστ που δεν είναι χαρακτηρισμένα σαν αυτοδιαγνωστικά;»

Επίσης σας καλούμε να επιληφθείτε του θέματος ώστε να παύσουν τέτοια φαινόμενα

Επισυνάπτεται το σχετικό υλικό :


Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου Σπ. Κραμποβίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου