Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.)
ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 34 Τ.Κ. 10431 ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 21038345732
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: poseyppfy@gmail.com

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022
Α.Π. 49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 19/4/2022, η προγραμματισμένη συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας μας με τον Υπουργό Υγείας

κ. Πλεύρη στο Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια συζήτησης και διεκδικήσεων ενόψει της κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή, για την ΠΦΥ.

Οι θέσεις της Ομοσπονδίας, όπως έχουν κοινοποιηθεί και επεξεργαστεί είναι :

§ Αύξηση των δαπανών για τη Δημόσια Υγεία στον ευρωπαϊκό μέσο όρο επί του ΑΕΠ.

§ Νέες προσλήψεις προσωπικού και ειδικότερα όλων των υπηρετούντων, ή υπηρετησάντων επικουρικών συναδέλφων μας, μετά από μοριοδότηση.

§ Απόρριψη κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης των δημόσιων δομών, είτε με ιδιωτικές συμβάσεις με τα Κέντρα Υγείας, είτε την εισβολή ομίλων, είτε με την ΣΔΙΤ.

§ Λειτουργική αναβάθμιση όλων των δομών της ΠΦΥ, Μονάδων και Κέντρων Υγείας με έμφαση στα εργαστήρια.

§ Παρουσία όλων των ειδικοτήτων και της οδοντιατρικής φροντίδας σε προληπτικό και θεραπευτικό επίπεδo.

§ Όχι στο gatekeeping, όποιας μορφής.

§ Μισθολόγιο στα προ του μνημονίου επίπεδα.

Ειδικότερα θέματα που αναλύθηκαν ιδιαίτερα και κατ’ άρθρο είναι:

1. Στελέχωση με όλες τις ιατρικές ειδικότητες και οδοντιάτρων των ΚΥ, βάσει οργανογραμμάτων στα οποία λόγο δεν θα έχει μόνο το ΚΕΣΥΠΕ, αλλά και τα συλλογικά όργανα των ιατρών της ΠΦΥ. Η κατάργηση των οργανικών θέσεων δεν έχει θέση στη πορεία της οποιασδήποτε μεταρρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση εκπόνηση Υγειονομικού Χάρτη Αναγκών ανά γεωγραφική περιφέρεια, για να αναδειχτούν οι πραγματικές ανάγκες σε ένα δημόσιο σύστημα ΠΦΥ.

2. Άμεση προκήρυξη θέσεων νέων ιατρών με μοριοδότηση των επικουρικών ιατρών ισότιμη με τους συναδέλφους των νοσοκομείων.

3. Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής όλων των δημοσίων δομών και λειτουργεία OCD σε επιλεγμένα KY πιλοτικά.

4. Πολιτική, νομοθετική λύση – Προσωποπαγείς θέσεις για τους υπηρετούντες γιατρούς με δικαστικές αποφάσεις.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Π. ΓΑΒΡΑΣ

1 σχόλιο: