Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Ψήφισμα Γ.Σ. Ι.Σ. Αιγίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΣ ΙΣΑ 12/4/22 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου στη συνεδρίασή της στις 12/4/22 συζήτησε το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω: 

Να επισπευσθεί η εφαρμογή του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών. Να ολοκληρωθεί ο υγειονομικός χάρτης της χώρας. Μας βρίσκουν αντίθετους οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην υγεία. Οι ρόλοι μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι διακριτοί. Διαφωνούμε με το gatekeeping 

 Με τον εξοστρακισμό των ανασφάλιστων από τα ιδιωτικά ιατρεία 

 Με την ουσιαστικά μόνιμη επιστράτευση ιδιωτών γιατρών, με την επίκληση έκτακτων αναγκών, που στην ουσία όμως είναι πάγιες και διαρκείς. Ζητάμε μαζικές μόνιμες προσλήψεις αξιολογημένου επιστημονικού προσωπικού 

 Αξιοπρεπή μισθολόγια 

 Νέους σύγχρονους οργανισμούς λειτουργίας 

 Αυστηρούς ελέγχους και αδιάβλητες επανακρίσεις 

 Κατάργηση του Claw back 

 Ενίσχυση της ΠΦΥ με νέο σχεδιασμό, αυξημένο μόνιμο προσωπικό καλά αμειβόμενο, καλύπτοντας όσο το δυνατό περισσότερο πληθυσμό μέσω Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων, άλλων δημοτικών δομών, καθώς και αμοιβαία επωφελών συμβάσεων με τους ιδιώτες γιατρούς. 

 Συνολική αύξηση των δαπανών για την υγεία στο 7% του ΑΕΠ 

 Άμεση ακύρωση της διάταξης (ν. 4915/24-3-22, α. 82) που καταργεί τη μονιμότητα των γιατρών του ΕΣΥ. 

Για το ΔΣ του ΙΣ Αιγίου 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας 
Σ. Κοίλιας    Α. Κοκορές        Δ. Κουσουρή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου