Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Σουηδία, Γερμανία, Γαλλία έχουν τα περισσότερα καλύτερα νοσοκομεία στην Ευρώπη

Η πρόσβαση σε καλή υγειονομική περίθαλψη είναι πάντα μια από τις κύριες ανησυχίες όταν ψηφίζουμε ή είμαστε άρρωστοι και χρειαζόμαστε την καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το Newsweek, σε συνεργασία με την εταιρεία δεδομένων Statista, κατατάσσει τα καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο.

Η πρόσβαση σε καλή υγειονομική περίθαλψη είναι πάντα μια από τις κύριες ανησυχίες όταν ψηφίζουμε ή είμαστε άρρωστοι και χρειαζόμαστε την καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, το Newsweek, σε συνεργασία με την εταιρεία δεδομένων Statista, κατατάσσει τα καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα καλύτερα νοσοκομεία της ηπείρου βρίσκονται στη Σουηδία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην τελική ευρωπαϊκή κατάταξη.

Αν λάβουμε υπόψη τι σήμαιναν αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια – το παγκόσμιο ξέσπασμα του COVID-19, ο πρώτος μεγάλος πόλεμος που γνώρισε η Ευρώπη τον 21ο αιώνα, ο οποίος με τη σειρά του επιδείνωσε τον πληθωρισμό, μια ενεργειακή κρίση και το κόστος ζωής, και επιπρόσθετα περικοπές στη χρηματοδότηση – ήταν μια περίοδος μεγάλης πίεσης για την υγειονομική περίθαλψη.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία, το Newsweek έχει αναλύσει 2.300 νοσοκομεία σε 28 χώρες και έχει συντάξει μια λίστα με τα 250 καλύτερα. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένα νοσοκομεία και συγκρίνει τα κέντρα όσον αφορά την έρευνα, την καινοτομία, την ποιότητα της περίθαλψης και τη συνέπεια.

Η επιλογή των χωρών έχει βασιστεί σε παράγοντες όπως το προσδόκιμο ζωής και το επίπεδο, ο πληθυσμός, ο αριθμός των νοσοκομείων και η διαθεσιμότητα δεδομένων.

Περισσότεροι από 80.000 ειδικοί ιατροί έχουν συμμετάσχει σε διαδικτυακή έρευνα και έχουν ληφθεί υπόψη και οι απόψεις των ασθενών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα λαμβάνουν πληροφορίες από μετρήσεις ποιότητας, όπως δείκτες υγιεινής.

Σύμφωνα με το Newsweek, «τα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου προσελκύουν σταθερά τους καλύτερους επαγγελματίες και προσφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, καθώς και τις πιο σημαντικές νέες θεραπείες και έρευνες».

Πηγή: Newsweek
Μετάφραση : Αθανάσιος Ρούντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου