Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΛΟΓΩ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ COVID-19, EΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 30η Ιουνίου έτους 2023».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ

Σχετική η με αρ.πρ.ΔΑ2Γ/Φ108/168/28.12.2022 προγενέστερη 
Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του Νόμου ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.5034/2023 (ΦΕΚ 69/Α΄/18.3.2023), με τον οποίο προβλέπονται τα κάτωθι:

΄Αρθρο 88 παρ.8. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν.4683/2020 (Α΄83), περί της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2023.

΄Αρθρο 89 παρ.1. Η ισχύς του άρθρου 63 του ν.4975/2022 (Α΄187), περί παράτασης της ισχύος συμβάσεων προθέσεων και ορθωτικών μέσων με παρόχους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30η.6.2023.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου