Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ΕΣΑμεΑ: Εκτός ΔΣ του ΕΟΠΥΥ τα Άτομα με Αναπηρία – “Παραβιάζονται διεθνείς κανόνες για την ισότητα”

Γιάννα Σουλάκη - IATROPEDIA

Εκτός Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ βρέθηκαν τα Άτομα με Αναπηρία, καθώς με νέο νόμο εξαιρούνται από τη νέα σύνθεση του Οργανισμού.

“Το αναπηρικό κίνημα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια και δεν θα αφήσει να λαμβάνονται αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία ΔΙΧΩΣ τα άτομα με αναπηρία”, τονίζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η οποία καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόφαση του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη να αφήσει εκτός σύνθεσης του νέου ΔΣ του ΕΟΠΠΥ τα Άτομα με Αναπηρία, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4931/2022 (ΦΕΚ 94Α 2022).

“Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ολοκλήρωσε με το νέο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την αποσύνδεσή του από τους κοινωνικούς φορείς. Πρόκειται για μια απαράδεκτη, έως και αντιδημοκρατική αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου”, όπως αναφέρει η ΕΣΑμεΑ.

Η Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία είναι τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, με μέλη της περισσότερες από 600 οργανώσεις α’ και β’ βαθμού σε όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία μετέχει με αιρετό εκπρόσωπό της στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγάλων Οργανισμών, όπως ο e-ΕΦΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ κλπ.

Επίσης, έχει συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων στα ΔΣ και “εξυπηρετεί βασικές αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας φορέων που ανήκουν στο κράτος, όπως ο κοινωνικός διάλογος, η κοινωνική λογοδοσία και η διαφάνεια της λειτουργίας των φορέων αυτών”, όπως αναφέρουν τα μέλη της.
ΕΣΑμεΑ: Καλεί τον πρωθυπουργό και τα κόμματα να παρέμβουν

Η ΕΣΑμεΑ καλεί τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων να πάρουν θέση καθώς οι αποφάσεις αυτές, όπως λένε, “θυμίζουν εποχές που τα άτομα με αναπηρία δεν είχαν λόγο στη ζωή τους!”

“Η ΕΣΑμεΑ εργάστηκε σκληρά από την ίδρυση του Οργανισμού και μέχρι αυτή τη στιγμή, με τους εκπροσώπους της στο Διοικητικό Συμβούλιο και με την πληθώρα των παρεμβάσεών της για το φάρμακο, για τη νοσηλεία, για τις θεραπείες, για την αιμοκάθαρση, για την ιατρο-φαρμακευτική φροντίδα και κάλυψη, για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις”.

Και για το λόγο αυτό, το αναπηρικό κίνημα “δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια και δεν θα αφήσει να λαμβάνονται αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία ΔΙΧΩΣ τα άτομα με αναπηρία”, σημειώνουν τα μέλη της ΕΣΑμεΑ.

Γιατί η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ παραβιάζει βασικούς διεθνείς και εθνικούς κανόνες

Η συγκεκριμένη σύνθεση, σύμφωνα με τα Άτομα με Αναπηρία, κρίνεται ως απαράδεκτη καθώς παραβιάζει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Και συγκεκριμένα,

α) της παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές υποχρεώσεις» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,

β) της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017, στην οποία αναφέρεται ότι: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ».

Επιπρόσθετα, λένε τα μέλη της ΕΣΑμεΑ, η μη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην έκθεσή της για την εφαρμογή της Σύμβασης από την Ελλάδα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2019, όπου η Επιτροπή, σε ότι αφορά τον τομέα της Υγείας, συστήνει στη χώρα μας «Να παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας από παρόχους υπηρεσιών υγείας στα άτομα με αναπηρία ότι γίνεται σε ίση βάση με τους άλλους» (παρ. 37β των Τελικών Παρατηρήσεων)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου